Onderzoeksbudget verhoogd omdat btw niet is meegenomen bij vaststelling

19 november 2021 | Ondernemingsrecht

Het enquêterecht is een effectieve manier om onderzoek te doen naar de stand van zaken bij een rechtspersoon. Wel zijn de kosten van zo'n onderzoek vaak hoog. Als de Ondernemingskamer een onderzoek instelt wordt er een maximumbedrag aan onderzoekskosten vastgesteld, maar het onderzoek blijkt geregeld duurder uit te vallen. De onderzoeker kan dan een verzoek indienen om het budget te verhogen. De Ondernemingskamer besluit of dit verzoek wordt toegewezen.

Als de Ondernemingskamer (OK) redenen heeft om aan het beleid van een rechtspersoon te twijfelen, kan er een onderzoek worden ingesteld. Zodra er een onderzoeker is aangesteld, stelt deze een plan van aanpak op en maakt hij een inschatting van de kosten. Vervolgens stelt de OK een maximumbedrag aan onderzoekskosten vast. De rechtspersoon betaalt die kosten, tenzij de rechtspersoon de OK vraagt de kosten (deels) te verhalen op bijvoorbeeld een commissaris of bestuurder.

Onderzoeksbudget exclusief btw

De Ondernemingskamer heeft in de onderhavige zaak een onderzoek ingesteld naar het beleid van en de gang van zaken binnen een besloten vennootschap. De OK heeft het maximum vastgesteld op 77.000 euro, inclusief btw, verschotten en kantoorkosten. De onderzoeker vraagt dit onderzoeksbudget te verhogen met bijna 30.000 euro. Het eerder vastgestelde budget is volgens hem niet toereikend, omdat de OK er volgens hem per abuis vanuit is gegaan dat de eerder genoemde bedragen inclusief btw waren. De vertegenwoordiger van de bv gaat akkoord met de verhoging.

De Ondernemingskamer oordeelt dat er geen sprake is van een kennelijke misslag in het vastgestelde maximumbudget. Het plan van aanpak van de onderzoeker was op dit punt niet eenduidig. Omdat er geen bezwaar is geuit tegen de verhoging van het onderzoeksbudget wijst de OK het verzoek van de onderzoeker wel toe. Het budget wordt dan ook verhoogd.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:2847

Bron: Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | 18-11-2021