Onderzoek naar geluidshinder jacuzzi moet onpartijdig zijn uitgevoerd

7 december 2023 | Bestuursrecht

Als er wordt geklaagd over geluidshinder die een jacuzzi veroorzaakt, laat het college een onderzoek uitvoeren. Dit geschiedt echter onzorgvuldig. Dan mag het college zich daar niet op baseren.

Op een dag krijgt het college van B&W een opmerkelijk verzoek: of het handhavend wil optreden omdat een jacuzzi in de buurt geluidsoverlast veroorzaakt. Akoestisch onderzoek, uitgevoerd door een extern bureau, toont dat volgens het college inderdaad aan. Dat is een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het college legt de eigenaresse van de jacuzzi een last onder dwangsom op: ze moet maatregelen nemen waardoor de jacuzzi geen geluidhinder meer veroorzaakt. De vrouw vindt dit niet terecht en gaat in beroep.

Objectief

Het is vaste rechtspraak dat een bestuursorgaan (hier: het college) bij het nemen van een besluit mag uitgaan van het advies van een deskundige. Dat advies moet wel objectief en onpartijdig zijn en het moet inzichtelijk tot stand zijn gekomen. Wanneer de schijn is gewekt, dat de adviseur niet onpartijdig is, mag het bestuursorgaan het advies niet aan zijn besluitvorming ten grondslag leggen.

Schijn van partijdigheid

In dit geval, zo constateert de rechtbank Gelderland, werkte de persoon, die had verzocht om handhaving, bij het bureau, dat het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd, en haar vriend ook. Dat wekt in ieder geval de schijn dat het rapport niet onpartijdig is. Het college had niet zonder verder (eigen) onderzoek van dit rapport gebruik mogen maken, zo oordeelt de rechtbank.

Geluidswerende maatregelen

De vrouw zegt dat zij geluidswerende maatregelen heeft getroffen nadat het rapport is opgesteld. Zij heeft ook een tijdschakelaar geplaatst: in de late avond en nacht staat de jacuzzi uit. Er is een extra schutting geplaatst. De rechtbank ziet dat deze maatregelen ertoe hebben geleid dat de overtreding – als die zich al heeft voorgedaan – zich ten tijde van de beslissing (het opleggen van de last onder dwangsom) niet meer voordeed. Tussen het opstellen van het rapport en die beslissing zat twee jaar. Het college had moeten controleren of de maatregelen effect hadden, vindt de rechtbank. Die ziet ook dat er fouten in het rapport staan en dat de deskundigen, die het rapport hebben opgesteld, de jacuzzi niet hebben gezien.

Ondeugdelijk gemotiveerd

Opgeteld: er is de schijn gewekt dat het rapport niet onpartijdig is en dat het onjuistheden en onvolledigheden bevat. Het college heeft ten onrechte niet onderzocht of na het uitbrengen van rapport de maatregelen die de eigenaresse heeft genomen hebben geleid tot minder geluidhinder. Dan is de conclusie: het college heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom er ten tijde van het besluit sprake was van een overtreding van de APV. Het college moet een nieuw besluit nemen over de geluidshinder van de jacuzzi.

ECLI:NL:RBGEL:2023:5183

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2023:5183| 17-09-2023