Nieuwe schulden zijn niet meer in te halen, schuldsanering wordt tussentijds beëindigd

4 januari 2022 | Insolventierecht

Een vrouw in de schuldsanering maakt nieuwe schulden en laat deze oplopen tot 12.000 euro. Wat gebeurt er met haar huidige schuldsaneringsregeling?

De vrouw heeft meerdere schulden, waaronder een achterstand op de boedelrekening van meer dan 7 duizend euro. Als zij hiervoor ruim 150 euro per maand kan blijven afdragen, zal de achterstand aan het einde van de looptijd ruim 5.330 euro bedragen. Een hoger bedrag per maand betalen is niet mogelijk, want ze moet maandelijks ook 80 euro schuld afbetalen aan de woningbouwvereniging. Daarnaast ligt er beslag op haar inkomen, omdat de vrouw een nieuwe schuld heeft bij de zorgverzekeraar. In totaal staat er naast de schuld van ruim 7 duizend euro een bedrag open van 4842,54 euro.

Oproepcontract

De afloscapaciteit van de vrouw in de schuldsaneringsregeling was echter gebaseerd op haar vorige baan. Op dit moment heeft ze geen vast contract, maar werkt ze op oproepbasis. Hoewel ze gemiddeld 36 uur per week werkt, krijgt ze niet doorbetaald als ze ziek is of vrij neemt, aangezien ze een nul-uren contract heeft. Omdat ze twee keer corona heeft gehad, is ze hierdoor veel inkomen misgelopen.

Verlenging regeling

In september 2019, toen de eerste nieuwe schulden aan het licht kwamen, is er door de rechtbank besloten de schuldsaneringsregeling te verlengen met twee jaar. Deze verlenging was gebaseerd op een voorstel van de beschermingsbewindvoerder, op basis van een aflossingsvoorstel. Volgens de bewindvoerder was het echter toen al niet mogelijk de achterstand in te lopen, en zal dit ook nu onmogelijk zijn. Er is dus genoeg aanleiding om de regeling nu wel tussentijds te beëindigen.

Schulden niet meer in te halen

De rechtbank Rotterdam vindt net als de bewindvoerder dat met de kennis van nu de schuldsaneringsregeling al eerder tussentijds beëindigd had moeten zijn. De opgelopen achterstanden waren en zijn immers niet meer in te halen, en de nieuwe schulden zijn zelfs toegenomen. Daarom ontbreekt elk perspectief op een schone lei aan het einde van de regeling. Daarnaast is nakoming van de nu lopende betalingsregeling ook niet meer mogelijk, omdat dit betaling van de vaste lasten nagenoeg onmogelijk maakt en de vrouw onvoldoende leefgeld zal overhouden. De schuldsaneringsregeling wordt daarom beëindigd.

ECLI:NL:RBROT:2021:12887
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:12887

 

 

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2021:12887, FT EA 17/2107 | 03-01-2022