Mountainbikeroute in leefgebied beschermde diersoorten mag worden afgesloten

20 juli 2022 | Bestuursrecht

Het belang van de beschermde diersoorten weegt zwaarder dan het belang van mountainbikers, zo oordeelt de rechtbank Overijssel in een zaak over de afsluiting van een MTB-route.

In juli 2021 legt het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel een dwangsom op aan de Regio Twente als beheerder van een mountainbike route wegens overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). De last houdt in dat een deel van de route moet worden afgesloten tot eind september, en daarna jaarlijks van april tot en met september. De singletracks van de route lopen door het leefgebied van de zandhagedis, de hazelworm en de levendbarende hagedis. Door het openstellen van de singletracks voor mountainbikers overtreedt de Regio Twente de bepalingen van de Wnb, aldus het college.

Onvoldoende onderbouwd

De Regio Twente gaat, samen met een overkoepelende zorgorganisatie in de regio, tegen het besluit in beroep. Het zou onvoldoende onderbouwd zijn dat op alle singletracks sprake is van overtreding van de Wnb. Daarnaast kan het openstellen van de singletracks niet gezien worden als overtreding. Het ter beschikking stellen van de route kan niet leiden tot het aannemen van voorwaardelijk opzet, aldus de organisaties. Omdat het college onvoldoende heeft onderzocht en onderbouwd dat sprake is van overtredingen, kan er geen last worden opgelegd, zo stelt de regio. Daarnaast zal afsluiting van de route leiden tot wildrijden, waardoor zowel deze diersoorten als andere flora en fauna meer risico’s lopen. Het sterftepercentage door het gebruik van de route ligt onder de 1. Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat reptielen zich op de route begeven, benadrukken de organisaties.

Belangenafweging

Aangezien de zaak een indringende beoordeling vergt waarvoor de procedure van een voorlopige voorziening zich niet leent, wordt er slechts beoordeeld of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor toewijzing in aanmerking komt. Dit wordt gedaan aan de hand van een belangenafweging. Het staat vast dat dode exemplaren van de beschermde diersoorten nu al meerdere jaren achter elkaar op de singletracks zijn aangetroffen. Daarnaast is er in Twente ongeveer 1.000 kilometer aan MTB-routes, waarvan de desbetreffende route slechts 30-35 kilometer uitmaakt. Aangezien er daarom voldoende alternatieven zijn, moet er aan de bescherming van de diersoorten een groter gewicht worden toegekend dan aan het belang van de mountainbikers.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen.

ECLI:NL:RBOVE:2022:1934

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2022:1934 AWB 22/980| 04-07-2022