Moeder leeft onder zware spanning na huiselijk geweld: omgangsregeling met kind afgewezen 

29 augustus 2023 | Personen- en familierecht

Een moeder leeft nog altijd in spanning, nadat zij slachtoffer is geweest van huiselijk geweld door de vader van haar kind. Hij eist na een celstraf in kort geding een voorlopige omgangsregeling met zijn dochter en een informatieregeling. Die laatste wordt toegewezen, maar de omgangsregeling komt er voorlopig niet.

Een man en een vrouw hebben kort een relatie met elkaar gehad. Samen hebben zij een minderjarig kind, dat door de vader is erkend. De moeder, die uit eerdere relaties nog drie kinderen heeft, heeft het gezag over de dochter. De vader en moeder zijn een omgangsregeling overeengekomen, waarin is afgesproken dat vader en dochter elkaar twee dagen per week zien in het huis van de moeder van de vader, waarbij oma aanwezig is. Ook is vastgelegd dat de vader een op agressieregulering gerichte therapie volgt en dat beide ouders samen naar een relatietherapeut gaan.

Celstraf

Dan wordt de man veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan vijf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar, voor mishandeling en bedreiging van de vrouw. De strafrechter legt daarbij ook enkele bijzondere voorwaarden en maatregelen op. Zo moet de man zich laten behandelen voor zijn agressieve gedrag en zich houden aan een locatiegebod. Twee jaar lang mag hij geen direct of indirect contact met de vrouw opnemen, zoeken of hebben. Het contact met het kind zal via advocaten en betrokken instanties gaan, en alleen als dat nodig is in het belang van het kind.

Omgangs- en informatieregeling

Bij de voorzieningenrechter (rechtbank Noord-Holland) eist de man in kort geding een voorlopige omgangsregeling: hij wil eens per twee weken twee uur begeleid contact met zijn dochter. Hoewel hij het kind meerdere keren heeft gezien, mag hij dat sinds enige tijd niet meer van de moeder. Het is in het belang van het kind dat het contact zo snel mogelijk wordt hersteld, vindt de vader. In afwachting van de bodemprocedure kunnen hij en het kind contact hebben in een veilige omgeving. Bij het halen en brengen hoeven hij en de moeder elkaar niet te zien. Daarnaast wil de man dat er een voorlopige informatieverplichting wordt vastgesteld. Nu de moeder daar niet meer vrijwillig aan wil meewerken, krijgt hij namelijk geen informatie meer over het kind.

Ernstig nadeel

De voorzieningenrechter stelt voorop dat een kind het recht heeft op omgang met beide ouders en dat dit recht alleen kan worden ontzegd als omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, of de omgang op een andere manier in strijd is met de zwaarwegende belangen van het kind. Deze ouders hebben een turbulente relatie gehad waarbij veel is gebeurd, stelt de rechter vast. Zo is de man veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van de vrouw, waarvoor hij heeft vastgezeten. Er geldt nog steeds een contactverbod. Omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield, is de man onlangs weer in de cel beland. Hij heeft gesprekken met de reclassering en krijgt therapie, zo vertelt hij op de zitting. Volgens hem was de sfeer met zijn ex voor zijn detentie vijandelijk, maar nu niet meer. De vrouw zegt echter nog altijd veel dreiging te ervaren. Zo zou haar ex onlangs zijn langsgereden bij de dagbesteding van haar broertje, wat uitliep in een scheldpartij (wat de man ontkent). Ze heeft vaak contact met de politie als zij ergens naartoe moet. Ze stelt graag te willen dat vader en dochter een band met elkaar opbouwen, maar dan moet hij wel echt eerst werken aan zijn gedrag.

Onvoldoende waarborgen

Volgens de voorzieningenrechter zijn er onvoldoende waarborgen om de veiligheid van de vrouw en haar gezin bij omgangsmomenten te garanderen. De vrouw leeft onder zware spanning en heeft veel last van het idee dat zij haar ex kan tegenkomen. Dat blijkt ook uit het feit dat zij op de ochtend voor de zitting contact heeft gehad met de politie. Een omgangsregeling ziet zij, zoals de Raad voor de Kinderbescherming ook aangeeft, nu niet zitten. Die zorgt voor te veel spanning, die ook zijn weerslag heeft op het nog erg jonge kind. Een voorlopige omgangsregeling is dan ook niet in het belang van kind en moeder. De voorzieningenrechter vraagt de Raad onderzoek te doen naar en advies te geven over een omgangsregeling die het meest in het belang van het kind is, waarbij rekening moet worden gehouden met het contactverbod.

Maandelijks informeren

Wat de voorlopige informatieregeling betreft: de vrouw blijkt bereid om de vader over het kind te informeren via zijn advocaat. Die zal erop toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen. De voorzieningenrechter wijst deze eis van de vader dan ook toe. De moeder moet hem maandelijks schriftelijk via de advocaten informeren over belangrijke gebeurtenissen en de ontwikkelingen van het kind.

ECLI:NL:RBNHO:2023:8042

Bron:Rechtbank Noord-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:8042| 27-08-2023