Makelaar niet aansprakelijk voor verkeerde woningtaxatie

30 januari 2022 | Overeenkomstenrecht

Volgens een huiseigenaar heeft een makelaar zijn huis te laag gewaardeerd en fouten gemaakt bij de taxatie. Hij stelt de makelaar aansprakelijk voor de schade.

Een echtpaar gaat uit elkaar en wil de gemeenschappelijke woning verdelen. In een tussenvonnis stelt de rechtbank Amsterdam een makelaar/taxateur aan, die met een bindend advies moet komen over de waarde van de woning. Deze makelaar/taxateur taxeert de woning, aan de hand van 3 referentiewoningen, op 430.000 euro. De huiseigenaar vindt dat te laag, beweert dat de taxateur onzorgvuldig heeft gehandeld en stelt hem aansprakelijk voor zijn schade. De rechtbank stelt de huiseigenaar in het gelijk. De taxateur gaat in hoger beroep.

Bindend advies

De huiseigenaar stelt dat de makelaar onzorgvuldig heeft gehandeld door het beginsel van hoor en wederhoor te schenden. De makelaar/taxateur weigerde voorafgaand aan de taxatie met hem te praten en heeft de taxatie alleen in aanwezigheid van de ex-vrouw van de huiseigenaar uitgevoerd. Ook heeft de makelaar niet gereageerd op zijn bezwaren op het taxatierapport.

Volgens het hof is een makelaar als bindend adviseur niet verplicht het taxatierapport aan de opdrachtgevers voor te leggen, zodat zij hun visie daarop kunnen geven. De makelaar was juist bindend adviseur vanwege zijn onafhankelijke oordeel en expertise. Voor de taxatiewaarde van de woning is de visie van de huiseigenaar (of zijn ex) niet relevant. De man was bovendien uitgenodigd om bij de taxatie aanwezig te zijn, maar hij kwam niet opdagen. En met de vrouw is niet inhoudelijk over de taxatie gesproken.

Eigen inzicht

De huiseigenaar beweert ook dat de taxateur zijn huis heeft vergeleken met verkeerde referentiewoningen. Maar, zegt het hof, dat andere referentieobjecten zijn gebruikt, maakt niet dat dit onjuist was. De taxateur mag naar eigen inzicht en vanuit zijn expertise geschikte referentieobjecten kiezen. Hij heeft niet onzorgvuldig gehandeld.

Niet aansprakelijk

Wel ging de taxateur uit van een te klein woningoppervlakte: 128 m2, terwijl dat 138 m2 had moeten zijn. Dan had het huis moeten worden getaxeerd op 532.000 euro, aldus de huiseigenaar. Maar ook dat wijst het hof af. De makelaar betwist dat het huis substantieel hoger zou zijn getaxeerd als van het juiste oppervlak was uitgegaan. Bij de taxatie zijn andere omstandigheden van groter belang, zoals de locatie, voorzieningen, bouwwijze en staat van het onderhoud. De huiseigenaar onderbouwt volgens het hof niet dat de waarde hoger zou zijn geweest bij hantering van het juiste oppervlak. Opgeteld: de makelaar is niet aansprakelijk voor schade die de huiseigenaar stelt te hebben geleden door zijn taxatie.

ECLI:NL:GHAMS:2021:4167

Bron: Gerechtshof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2021:4167 200.278.051/01 | 27-12-2021