Lekkende uitbouw komt voor rekening van kopers die geen onderzoek deden

16 april 2024 | Overeenkomstenrecht

Een week nadat hun nieuwe huis is geleverd ontdekken de kopers lekkages in de uitbouw. Zij eisen dat de verkopers de herstelkosten vergoeden. De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland wijst hun vorderingen af, nu ze hebben nagelaten zelf nader onderzoek te doen naar de staat van de uitbouw.

De verkoop van het huis is geregeld in een koopovereenkomst gebaseerd op een model van de NVM-koopovereenkomst uit 2018. In deze overeenkomst staat dat de kopers de woning voldoende hebben geïnspecteerd en dat zij afzien van de mogelijkheid om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. In de vragenlijst bij het koopcontract staat onder het kopje 'gebreken/bezwaren' dat de woning grotendeels is verbouwd, maar dat dit wegens omstandigheden nog niet is afgerond. Ook in de verkoopbrochure staat dat het de taak is van de nieuwe eigenaren 'om de puntjes op de i te verzorgen'.

Mededelingsplicht

Volgens de nieuwe eigenaren hebben de verkopers hun mededelingsplicht geschonden door de lekkages niet expliciet te melden. Zij wisten hier namelijk wel van. De buren hebben verklaard dat de verkopers er bekend mee waren. De nieuwe eigenaren vinden dat zij de lekkages niet hadden hoeven te verwachten, omdat het huis is verkocht met de mededeling 'aan jullie de taak om puntjes op de i te verzorgen'.

Onderzoeksplicht

De kantonrechter gaat hier niet in mee. Het was op basis van de verkoopbrochure, een verkoopfilmpje en foto’s voor iedereen zichtbaar dat de uitbouw ten tijde van de verkoop verre van af was. Dit hebben de kopers ook kunnen zien tijdens de bezichtiging. Verder hebben zij ter zitting verklaard dat zij er niet van uitgingen dat de uitbouw af was. De kantonrechter vindt dat de verkopers ook voldoende duidelijk hebben gemaakt dat de uitbouw nog niet af was, onder meer door dit in de vragenlijst bij de overeenkomst te vermelden. Om die reden is de kantonrechter van oordeel dat de kopers zelf nader onderzoek hadden moeten doen naar de staat van de uitbouw. Dat hebben zij niet gedaan. Door af te zien van een bouwkundig onderzoek hebben zij het risico aanvaard dat de uitbouw niet aan hun verwachtingen voldeed. De mededeling 'aan jullie de taak om puntjes op de i te verzorgen' maakt niet dat zij mochten afzien van nader onderzoek. De kopers vangen daarom bot bij de kantonrechter; hun vordering wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2024:2665

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2024:2665 10670325 / CV EXPL 23-3748| 12-03-2024