Laat vorderingen niet verjaren, ‘stuit’ deze tijdig

8 februari 2023 | Overeenkomstenrecht

Moeten facturen van jaren geleden nog worden betaald, of zijn deze verjaard? Een schuldeiser doet er goed aan regelmatig een herinnering te sturen. Daarmee kan de verjaring worden ‘gestuit’.

Een accountant verzorgt al bijna 40 jaar de boekhouding van een vennootschap onder firma (vof) en de aangiften inkomstenbelasting van haar vennoten. Dat deed hij eerst als accountant bij een kantoor en sinds 2010 als zzp’er. In 2022 stuurt hij een herinneringsmail: of zijn facturen over de jaren 2011 tot en met 2018 betaald kunnen worden. Die zijn opgelopen tot € 112.332, plus de rente over die jaren. De vof, die zich bezighoudt met het beheer en de verhuur van horecapanden, stelt dat de facturen over 2011 tot en met 2015 allang zijn verjaard.

Stuiting

De accountant beroept zich op stuiting. Wie met enige regelmaat herhaalt dat er nog facturen openstaan, kan daarmee de verjaring blokkeren. Zonder stuiting waren deze oudere vorderingen zeker verjaard. De vraag die de rechtbank Overijssel moet beantwoorden luidt: heeft de accountant tijdig en correct gestuit? De bewijslast daarvan ligt bij de accountant.

Waarschuwing

Volgens de rechtbank slaagt de accountant erin dit te bewijzen. In de jaaroverzichten die hij heeft gemaakt staat een duidelijke waarschuwing: ‘Bijgaand een overzicht van de nog aan mij verschuldigde nota’s en rente’. Verder staat er dat de vof, ook na het verstrijken van de verjaringstermijn, er rekening mee moet houden dat zij de beschikking houdt over de gegevens en het bewijsmateriaal, opdat zij zich tegen een eventuele vordering van de accountant kan verweren. De accountant heeft hier volgens de regels gehandeld, aldus de rechtbank. En hoewel alle jaaroverzichten aan slechts één vennoot zijn gericht, zijn deze wel aan het postbusnummer van de vof geadresseerd. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de vof de jaaroverzichten heeft ontvangen, en daarmee ook de schriftelijke stuitingsmededeling. De vorderingen zijn niet verjaard.

Wanprestatie

De vof gaat in de tegenaanval. De accountant heeft slecht werk geleverd (‘wanprestatie’). De vof heeft flinke schulden opgebouwd, en de accountant had een vennoot daarvoor moeten waarschuwen. Door dit na te laten heeft de accountant zijn zorgplicht geschonden. Nu zit de vof met een schadepost van € 256.500.

Overeenkomst van opdracht

De rechtbank veegt dit van tafel. In de overeenkomst van opdracht staat niet meer dan dat de accountant de jaarstukken moest opstellen, de IB-aangiften van de vennoten diende te verzorgen en de goedgekeurde jaarstukken op tijd moest indienen. ‘Waarschuwen’ hoefde hij niet. Bovendien, de vennoot die had moeten worden gewaarschuwd, had de andere vennoot een volmacht gegeven. Die was daarmee de enige gesprekspartner voor de accountant. De ‘niet gewaarschuwde’ vennoot had bij zijn medevennoot moeten aankloppen om dit intern te regelen, niet door de accountant aan te spreken. Van wanprestatie is dan ook geen sprake. De vennootschap onder firma moet alle facturen van de accountant voldoen.

ECLI:NL:RBOVE:2023:243

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2023:243 C/08/283736 / HA ZA 22-253| 17-01-2023