Koper hoeft na annulering aankoop niet altijd annuleringskosten te betalen

18 juli 2023 | Overeenkomstenrecht

Met de vakantie voor de deur trekken veel Nederlanders er weer met de caravan op uit. Niet elke aankoop van zo'n caravan verloopt even soepel, zo blijkt uit deze zaak waarin de caravankoper de aankoop wilde annuleren. Mag de verkoper dan de annuleringskosten in mindering brengen op de verkoopprijs, of moet hij het volledige aankoopbedrag terugstorten?

Een man koopt bij een bedrijf een caravan met luifel. De koopprijs is € 18.999. Hij brengt zijn oude caravan in die € 8.000 waard is, en dat bedrag gaat van de prijs af. Hij moet dus nog € 10.999 betalen en dat doet hij ook.

Annulering

Na de koop belt de man het bedrijf om te zeggen dat hij de aankoop van de luifel annuleert. Het bedrijf zegt dat het voor die aankoop kosten heeft gemaakt en wil daarom dat de man € 387,50 betaalt: 25 procent van het aankoopbedrag van de luifel. In de offerte, op basis waarvan de koopovereenkomst is gesloten, staat immers dat de koper bij niet-nakoming van het contract een kwart van de koopsom moet betalen.

Andere caravan

Als de man vraagt of hij de caravan een week later kan ophalen, laat de verkoper per mail weten dat dit niet kan. Door een storm zouden twee dakluiken zijn weggewaaid en dus moeten er nieuwe in. Ook is er een nieuwe dakplaat nodig, wat enkele weken kan duren. Wel heeft het bedrijf eventueel een andere caravan voor hem. Maar, zo mailt de verkoper: de koper kan er ook voor kiezen dat hij zijn geld terugkrijgt. De man verkiest dat laatste, waaruit de verkoper opmaakt dat de koop officieel is geannuleerd. Maar het aankoopbedrag wordt niet terugbetaald.

Volledige koopprijs

De koper stapt naar de kantonrechter (rechtbank Overijssel). Hij wil het volledige aankoopbedrag van de caravan terug. Ook wil hij dat de verkoper bijna € 900 aan buitengerechtelijke incassokosten en de proces- en nakosten betaalt. Het bedrijf eist daarentegen dat de man de annuleringskosten van € 4.887 voldoet. Daarnaast stelt het onkosten te hebben gemaakt (€ 750), die de man moet vergoeden.

Nieuwe overeenkomst

Wat beslist de kantonrechter? Die oordeelt dat koper en verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst nadere afspraken hebben gemaakt die de afspraken uit de koopovereenkomst vervangen. De verkoper liet namelijk weten dat hij de caravan niet kan leveren en bood daarbij aan dat de koper een andere caravan kon uitzoeken of zijn geld kon terugkrijgen. ‘Stort het geld dan maar terug’, reageerde de man toen. Daarmee heeft hij het aanbod van de verkoper om het geld terug te storten dus geaccepteerd en is een nieuwe overeenkomst tussen hen tot stand gekomen.

Geen annuleringskosten verschuldigd

Toen de man de verkoper belde om de koop van de luifel te annuleren hadden ze het over annuleringskosten. Maar bij het maken van de nadere afspraken over terugbetaling van de gehele koopprijs heeft de verkoper daar niks meer over gezegd. Hij mailde alleen dat de man ook zijn geld kon terugkrijgen. Over het in mindering brengen van annuleringskosten is dan ook niets afgesproken. Dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt betekent volgens de kantonrechter bovendien niet dat de koper ‘het contract niet is nagekomen’, zoals in de offerte is vermeld. Het is immers het bedrijf dat aangaf de caravan voorlopig niet te kunnen leveren, waarna nieuwe afspraken zijn gemaakt. Van niet-nakoming is dus geen sprake. De man hoeft dan ook geen annuleringskosten te betalen.

Geen voorbehoud

Ook de door de verkoper geëiste onkosten hoeft hij niet te betalen. Bij het maken van de nieuwe afspraak heeft de verkoper geen voorbehoud gemaakt voor kosten die hij zou hebben gemaakt door de verkoop van de in te ruilen caravan van de man. De caravanverkoper moet dus het volledige aankoopbedrag terugstorten: € 10.999. Verder moet hij de buitengerechtelijke kosten betalen, nu de koper voldoende heeft onderbouwd dat hij buitengerechtelijke incassowerkzaamheden heeft verricht. Tot slot moet de verkoper ook nakosten betalen, die de kantonrechter vaststelt op € 132.

ECLI:NL:RBOVE:2023:2459

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2023:2459| 15-07-2023