Koopoptie tijdig ingeroepen?

25 oktober 2021 | Vastgoed

In huurovereenkomsten kan een voorkeursrecht van koop, een zogenaamde koopoptie, worden opgenomen. Als deze koopoptie is opgenomen, is de verhuurder verplicht om het pand aan te bieden aan de huurder op het moment dat hij het pand wil verkopen. Accepteert de huurder het aanbod niet, dan is de verhuurder vrij om het pand aan een derde verkopen.

In een procedure ging het over de vraag of de koopoptie succesvol is ingeroepen. De huurder kon gehuurde panden afnemen voor een koopsom van € 1.050.000. Na 31 augustus 2017 verviel de koopoptie. Eind december 2017 verzocht de huurder aan de verhuurder om binnen veertien dagen aan te geven of hij wilde meewerken aan de levering van de panden. De verhuurder wilde dit niet, omdat hij van mening was dat de panden ook voor 1 september 2017 geleverd hadden moeten worden. De huurder van dit pand is het niet met dit standpunt eens en stapt naar de rechter.

In de procedure speelde de vraag of alleen de koopoptie uiterlijk 31 augustus 2017 ingeroepen had moeten worden of dat na het inroepen van de optie de panden ook voor deze datum overgedragen hadden moeten worden. De huurder heeft in een e-mail van eind augustus 2017 duidelijk aangegeven dat hij de wil had om de panden te kopen. Daarmee heeft hij een beroep gedaan op de koopoptie. De verhuurder heeft de huurder er nooit op gewezen dat de overdracht volgens hem uiterlijk 31 augustus 2017 zou moeten plaatsvinden. Als de verhuurder dit had gewild, had hij dit duidelijk moeten aangeven in de eerdere discussie rondom de koopoptie met de huurder. Er is volgens het gerechtshof een koopovereenkomst ontstaan tussen partijen.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2021:5131 | 27-05-2021