Kinderrechter geeft toestemming vaccinatie bij kind nu ouder weigert

24 november 2021 | Personen- en familierecht

Een 12-jarig kind wil een covid-vaccinatie, maar zijn vader staat dat niet toe. Wat kan het kind doen?

De jongen staat onder toezicht van Jeugdbescherming. Hij woont niet bij zijn vader, maar in een gezinshuis. Zijn vader oefent wel het ouderlijk gezag uit. Een rechter heeft dit gezag beëindigd en Jeugdbescherming benoemd tot voogd, maar dit is nog niet in werking getreden. De vader heeft Jeugdbescherming laten weten dat hij weigert toestemming te verlenen voor de vaccinatie van zijn kind tegen Covid-19, iets wat de jongen zelf wel wil. Het kind vraagt de kinderrechter om vervangende toestemming. Gelet op de pandemie wil hij niet wachten op een vaccinatie totdat Jeugdbescherming de voogdij over hem heeft.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor medische verrichtingen de toestemming van de patiënt nodig is. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is ook toestemming nodig van de ouders die het gezag over het kind uitoefenen, of van de voogd. De medische behandeling kan overigens ook plaatsvinden als deze nodig is om ernstig nadeel bij de patiënt te voorkomen of als het kind de behandeling weloverwogen blijft wensen.

Vervangende toestemming

In de onderhavige zaak blijft de jongen de vaccinatie weloverwogen wensen. De kinderrechter stelt dat vaccinatie ernstig nadeel bij het kind kan voorkomen. Hoewel de meeste besmettingen bij kinderen mild verlopen zijn een ziekenhuisopname, een ernstige ontstekingsreactie of ernstige bijwerkingen niet ondenkbaar. De kinderrechter spreekt uitgebreid met het kind en de gezinsvoogd. Daaruit blijkt dat de jongen zich goed heeft ingelezen. Hij heeft met de gezinshuisouders en de gezinsvoogd over vaccinatie gesproken en goed over het al dan niet laten vaccineren nagedacht. De kinderrechter constateert dat de jongen weloverwogen bij zijn wens tot vaccinatie blijft, om persoonlijke redenen: hij wil niet ziek worden, hij wil meedoen aan activiteiten buitenshuis en hij wil zijn directe omgeving beschermen tegen corona.

De kinderrechter acht het kind voldoende in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen en verleent vervangende toestemming. De jongen mag zich laten vaccineren tegen Covid-19.

ECLI:NL:RBGEL:2021:5924

Bron: Rechtbank Gelderland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBGEL:2021:5924 C/05/394960 ZJ RK 21/1120 | 04-11-2021