Kinderen willen hun vader niet meer zien. Ouderverstoting?

4 januari 2022 | Personen- en familierecht

Drie minderjarige kinderen ervaren de geëscaleerde echtscheiding van hun ouders dermate belastend, dat zij onder toezicht worden gesteld. De vader willen zij niet meer zien. Is hier sprake van ‘ouderverstoting’?

De vader en moeder zijn de ouders van drie minderjarige kinderen, over wie ze samen het ouderlijk gezag uitoefenen. Sinds de echtscheiding in 2020 wonen de kinderen bij de moeder. De kinderrechter (rechtbank Assen) heeft de kinderen onder toezicht gesteld van de Stichting Jeugdbescherming. Onder regie van deze stichting moet binnen 3 maanden een eerste contactmoment tussen de vader en de kinderen plaatsvinden. Dit contact moet langzaam leiden tot een meer structurele omgang, zoals een verblijf bij hem van één weekend per twee weken. De moeder verzet zich hiertegen. Ze wil dat de ondertoezichtstelling van de kinderen alsnog wordt afgewezen, zij kan het wel alleen af.

Ondertoezichtstelling

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalt dat is voldaan aan de wettelijke criteria voor ondertoezichtstelling. De kinderen groeien nu zodanig op dat zij in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd en die bedreiging wordt niet weggenomen door de ouders. Die voeren een hevige strijd en zijn niet in staat samen afspraken te maken en gezamenlijk hun gezag uit te oefenen. De kinderen zitten hiertussen klem en hebben ernstige weerstand opgebouwd tegen de vader: zij willen geen contact met hem. Als niet wordt ingegrepen, ziet het ernaar uit dat de vader uit het leven van de kinderen verdwijnt, waardoor de identiteitsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen verder wordt bedreigd. Daar moet de Stichting Jeugdbescherming stappen in zien te zetten.

Complexe interactie

In de eerste procedure sprak de kinderrechter over ‘ouderverstoting’ en ook tegen die term heeft de moeder zich verzet. Het hof concludeert echter dat het contactverlies van de kinderen met hun vader wel degelijk onder het begrip ‘ouderverstoting’ valt: ‘de situatie waarin een kind contact met een ouder afhoudt als gevolg van (al of niet bewust) manipulatief gedrag van de andere ouder of als gevolg van de complexe interactie tussen beide ouders, terwijl er geen gegronde redenen (bekend) zijn om contact af te houden’. Volgens het hof is de ‘complexe interactie’ tussen de ouders de oorzaak van de ouderverstoting. Wat de moeder wil, gebeurt niet: de ondertoezichtstelling gaat gewoon door en in dit geval is echt sprake van ouderverstoting.

ECLI:NL:GHARL:2022:107

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2022:107

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | 18-01-2022