Kermis op landgoed mag wegens brandveiligheid niet doorgaan

10 mei 2023 | Bestuursrecht

Een exploitant wil een kermis houden op een landgoed. Een bewoner van dat landgoed verzet zich tegen de verleende evenementenvergunning. Zijn bezwaren worden van tafel geveegd – op één na. Dat bezwaar is voldoende om de vergunning te schorsen.

De burgemeester van een Brabantse gemeente verleent een exploitant een evenementenvergunning voor een kermis. Die kan worden gehouden op een landgoed. Een bewoner van dat landgoed is het daar niet mee eens en stapt naar de voorzieningenrechter (rechtbank Zeeland-West-Brabant). Hij heeft meerdere bezwaren, die een voor een door de rechter worden beoordeeld.

Vertrouwen

Volgens de bewoner is enkele jaren geleden besloten dat de kermis zou worden verplaatst naar het stadscentrum. Mocht hij daar nu op vertrouwen? Nee, stelt de rechter, daarover heeft de burgemeester nooit ondubbelzinnige en concrete toezeggingen gedaan. Er is alleen onderzocht of een kermis in het centrum mogelijk zou zijn.

Erfdienstbaarheid

De bewoner vindt ook dat zijn recht op overpad wordt geschonden. Alleen hij heeft een exclusief recht om de oprijlaan te mogen gebruiken; bezoekers en organisatoren van evenementen hebben dat niet. In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat niet dat de burgemeester bevoegd is om de evenementenvergunning te weigeren wanneer deze in strijd met een recht op erfdienstbaarheid wordt verleend. Bovendien is het de civiele rechter die gaat over de uitleg van het op de oprijlaan gevestigde recht van overpad. Tijdens de kermis kan deze bewoner overigens ongehinderd gebruikmaken van de oprijlaan.

Bestemmingsplan

Verder past het evenement niet binnen de bestemming 'natuur' en in de hoog-monumentale en kwetsbare omgeving, en zal de kermis leiden tot (geluids)overlast voor de bewoner en de dieren in het hertenkamp op het landgoed. Ook dat is volgens de rechter niet waar. Hoewel de grond is bestemd voor ‘wonen, kantoren, tuin, hertenkamp, waterpartijen en andere bij een landgoed passende groenvoorzieningen’, en een kermis op deze locatie niet past binnen de bestemming, is deze toch toegestaan. Het gaat om een kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel. Het is vaste rechtspraak dat dan geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan, zeker nu de exploitant een hoog scherm zal plaatsen tussen de kermis en het hertenkamp. Bovendien is de maximale geluidsbelasting beperkt, een geluidswagen van de omgevingsdienst zal metingen verrichten. De groenvoorzieningen worden ook niet aangetast: de exploitant maakt gebruik van rijplaten en heeft toegezegd het terrein netjes achter te laten.

Brandveiligheid

De evenementenvergunning is dus terecht verleend? Nou nee. Er is een probleem met de brandveiligheid. De aanwezige brandkranen liggen achter een hek dat alleen deze bewoner kan openen. Van hem kan redelijkerwijs niet worden verwacht dat hij tijdens de openingstijden van de kermis bereikbaar is om dit te doen. Ook is niet duidelijk of de gemeente of de kermisexploitant – wettelijk of contractueel – gebruik mogen maken van die brandkraan. Voor de voorzieningenrechter is dit een reden om de evenementenvergunning alsnog te schorsen. De burgemeester moet aantonen dat de brandveiligheid op een andere manier is gewaarborgd. Lukt dat, dan komt de vergunning er alsnog en kan de kermis op het landgoed doorgaan.

ECLI:NL:RBZWB:2023:2892

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant| jurisprudentie| ECLI:NL:RBZWB:2023:2892| 09-05-2023