Kentekenhouder aansprakelijk voor tanken zonder betalen?

2 maart 2023 | Overeenkomstenrecht

Kan de kentekenhouder van een auto aansprakelijk gehouden worden voor het niet betalen van tankkosten, zonder dit zelf gedaan te hebben? De rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel.

Wanneer een bestuurder van een auto voor € 150 aan benzine tankt en vervolgens zonder te betalen wegrijdt, stapt het tankstation naar de rechtbank. Het tankstation vordert betaling van ruim € 190, bestaande uit de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten. De kentekenhouder heeft onrechtmatig gehandeld door zonder te betalen het tankstation te verlaten en het tankstation heeft hierdoor schade geleden. Ondanks herhaalde aanmaning weigert de kentekenhouder te betalen. De kentekenhouder betwist de vordering: niet zij, maar haar ex-partner zou getankt hebben op de bewuste datum. De vrouw kwam hier pas na de dagvaarding achter door de overgelegde foto’s.

Te laat

Naar het oordeel van de kantonrechter mag het tankstation de kentekenhouder aanspreken. Bij wegrijden zonder betalen kan ervan uit worden gegaan dat de kentekenhouder van een auto hiervoor verantwoordelijk is. De vrouw heeft pas bij dupliek naam en adresgegevens van de bestuurder verstrekt. Dit is te laat, zo oordeelt de kantonrechter. Het enkele feit dat de vrouw niet op de overgelegde foto’s staat, pleit haar niet vrij, zo voegt de kantonrechter toe. Dat kan een veelheid aan redenen hebben. De vrouw is aansprakelijk voor de geleden schade.

ECLI:NL:RBNHO:2023:587

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:587, 10182945| 31-01-2023