Kat overleden, dierenarts handelde medisch correct

24 mei 2022 | Overeenkomstenrecht

Na een consult van de dierenarts van 250 euro moet een eigenaar zijn kat alsnog laten inslapen, wat nog eens 150 euro kost. De kantonrechter moet vaststellen of de dierenarts medisch juist heeft gehandeld en de kosten moet terugbetalen.

Een man heeft een 15 jaar oude kat. Als hij op vakantie is, gaat zijn huisgenote ermee naar de dierenarts. Tijdens het consult overlegt de dierenarts telefonisch met de eigenaar over de behandeling. De dierenarts maakt twee röntgenfoto’s van de kat en geeft het dier een infuus en een pijnstiller. De rekening daarvoor bedraagt 250 euro, die de man slechts voor de helft betaalt. De reden: een week na het consult is de kat door een andere dierenarts onderzocht, die het dier heeft laten inslapen. Die behandeling kostte 150 euro, en dat bedrag wil de man terug van zijn eerste dierenarts. Ook wil hij het restant niet betalen, omdat een echo had moeten worden gemaakt in plaats van röntgenfoto’s. Die zouden zonder overleg zijn gemaakt.

Overeenkomst van opdracht

Met de afspraak voor het consult is een overeenkomst van opdracht tot stand gekomen. In de wet staat dat de opdrachtnemer (de dierenarts) de opdrachtgever op de hoogte moet houden van zijn werkzaamheden. Nu de man niet betwist dat de medische diensten zijn verricht, zal hij de factuur moeten betalen.

Overleg

Moet dat ook wanneer de röntgenfoto’s zonder toestemming zijn gemaakt? Als dit het geval is, moet de man dat wel bewijzen. Dat lukt niet: uit meerdere e-mails blijkt dat er voldoende overleg was over de foto’s. De eigenaar van de kat kan het tegendeel niet aantonen.

Medisch juist gehandeld

Heeft de dierenarts wel de juiste medische behandeling verricht? Had hij geen echo moeten maken in plaats van de röntgenfoto’s? Op grond van de wet moet de opdrachtnemer handelen zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. De eigenaar toont niet aan dat de dierenarts zijn werk niet goed heeft gedaan door wel röntgenfoto’s en geen echo te maken. Naar het oordeel van de kantonrechter staat daarom niet vast dat de dierenarts medisch onjuist heeft gehandeld. Opgeteld: de eigenaar van de kat moet de factuur betalen, verhoogd met rente en de buitengerechtelijke incassokosten (40 euro) die de dierenarts heeft moeten maken.

Rekening voor inslapen

Krijgt de eigenaar wel de 150 euro terug voor het inslapen van de kat van de andere dierenarts? Nu de eerste dierenarts medisch niet verkeerd heeft gehandeld, vervalt die claim. De dierenarts had wel een bloedonderzoek kunnen uitvoeren, wat medisch verstandig was geweest, maar omdat de eigenaar dat te duur vond is dit achterwege gebleven. De dierenarts hoeft de 150 euro niet aan de man te vergoeden.

ECLI:NL:RBMNE:2022:1065

Bron:Rechtbank Midden-Nederland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBMNE:2022:1065 9547095| 29-03-2022