Incidenteel werken als prostituee in huurhuis kan worden toegestaan

2 februari 2023 | Overeenkomstenrecht

Tegen de regels in ontplooit een vrouw prostitutieactiviteiten in haar huurwoning. De woningbouwvereniging wil de huurovereenkomst ontbinden vanwege de overlast en de illegale werkzaamheden. De kantonrechter houdt dat tegen.

Een gemeente krijgt een anonieme melding van overlast. Een vrouw zou vanuit haar huis prostitutieactiviteiten ontplooien. Die woning heeft zij gehuurd van de woningbouwvereniging. Een gemeentelijke toezichthouder onderzoekt de zaak en constateert dat de huurster zich inderdaad via een website aanbiedt als prostituee. Als de man aanbelt, denkt de vrouw dat hij een klant is.

Illegale activiteiten

De woningbouwvereniging wil de huurovereenkomst opzeggen, omdat de sociale huurwoning structureel bedrijfsmatig wordt gebruikt voor illegale en ongewenste activiteiten. De vrouw schendt daarmee de wet, de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden. Door de woning te gebruiken als seksinrichting gedraagt zij zich niet als goed huurder. Bovendien veroorzaakt zij overlast. De gemeente legt de vrouw een last onder dwangsom op. Voor elke toekomstige constatering van het verrichten van prostitutieactiviteiten vanuit haar huis, verbeurt de gemeente een fors bedrag.

Geen tekortkoming

De rechtbank Zeeland-West-Brabant moet beoordelen of de tekortkoming van de vrouw de ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning rechtvaardigt. Het antwoord luidt: nee. Er is tweemaal geconstateerd dat er prostitutieactiviteiten plaatsvonden. Dat is geen ‘structureel bedrijfsmatig handelen’, wat de woningbouwvereniging de vrouw verwijt. Uit foto’s blijkt ook niet dat het huis als seksinrichting is ingericht. De verhuurder heeft niet aangetoond dat er overlast is, zo ontbreken overlastklachten. De vrouw heeft erkend dat er sprake was van prostitutie toen zij twee keer werd gecontroleerd. Dat rechtvaardigt niet een ontbinding van de huurovereenkomst met al de ingrijpende gevolgen. De tekortkoming is niet ernstig genoeg. Deze vrouw zit in een rolstoel en vindt niet gemakkelijk een andere drempelloze woning op de begane grond.

Waarschuwing

Wel krijgt de huurster een waarschuwing van de kantonrechter mee. De vrouw heeft gezegd dat zij is gestopt met de prostitutieactiviteiten. Dat vindt de kantonrechter verstandig: als zij hiermee doorgaat, zet zij haar woning op het spel. Nu is nog geoordeeld dat geen sprake is van structureel bedrijfsmatig handelen in de vorm van prostitutie, maar in een volgend geval kan anders worden beslist. De grens tussen incidenteel en structureel bedrijfsmatig handelen is immers dun. Bovendien leidt iedere overtreding tot een groot financieel verlies als de gemeente de dwangsom gaat innen. Dat is extra zwaar nu de vrouw een beperkt inkomen heeft.

ECLI:NL:RBZWB:2023:84

Bron:Rechtbank Zeeland-West-Brabant| jurisprudentie| ECLI:NL:RBZWB:2023:84 9873241_E04012023| 03-01-2023