Huurder zonder exploitatievergunning moet huurverhoging bedrijfsruimte betalen

16 februari 2022 | Vastgoed

Een verhuurder wil de huur van een bedrijfsruimte verhogen. Nadat de vrouw advies heeft ingewonnen van een deskundige, verhoogt zij de huur van ruim 11.000 euro exclusief btw naar ruim 17.000 euro. Ook wil de verhuurder de kosten van het deskundigenadvies op de huurder verhalen.

Volgens de verhuurder was de huurprijs van het bedrijfspand veel te laag en is verhoging gerechtvaardigd, zo blijkt ook uit het deskundigenonderzoek. De huurder is het hier niet mee eens. De verhuurder dient hierop een verzoekschrift in bij de rechtbank Rotterdam, waarin de vrouw vraagt de huurprijs vast te stellen op het door de deskundige vastgestelde bedrag. Ook wil de verhuurder dat de huurder het bedrag tussen december 2020 en november 2021 compenseert, aangezien de huurverhoging in had moeten gaan in december 2020.

Geen exploitatievergunning

Volgens de huurder is de huurverhoging niet terecht, nu het om een bedrijfsruimte zonder exploitatievergunning gaat. Er is in het onderzoek door de deskundige ook geen goede vergelijking gemaakt, omdat er in de panden waarmee dit betreffende pand is vergeleken wel exploitatie is toegestaan. Ook zou de deskundige partijdig zijn, omdat hij de opmerkingen van de huurder bij het conceptadvies volledig heeft genegeerd en de door de verhuurder beoogde huurprijs zonder meer heeft overgenomen.

Vergelijkingspanden

Om vast te stellen of een pand als ‘vergelijkingspand’ kan dienen, wordt gekeken naar de fysieke aspecten ervan, zoals de staat waarin het pand zich bevindt, de ouderdom van het pand, de ligging en uitstraling van het pand en het voorzieningenniveau, zo stelt de rechtbank. Met de aard van het bedrijf en de bestemming van het gehuurde wordt in principe geen rekening gehouden. Het ontbreken van een exploitatievergunning heeft dan ook geen invloed op het vaststellen van de huurprijs.

Ook het argument over partijdigheid van de deskundige houdt volgens de rechtbank geen stand. Als de huurder bezwaar tegen het adviesrapport had willen maken, had zij moeten verschijnen op de vorige rechtszitting. Daar konden alle vragen worden behandeld en toegelicht. Zij is echter, om onduidelijke redenen, niet op komen dagen.

De huurprijsverhoging is volgens de rechtbank met het deskundigenadvies voldoende gemotiveerd. De rechtbank stelt de verhuurder dan ook in het gelijk. De huurder zal de huurverhoging vanaf december 2020 moeten betalen.

ECLI:NL:RBROT:2022:776

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2022:776, 9347345 | 15-02-2022