Huurachterstand leidt tot woningontruiming, zelfs als daklozenopvang dreigt

4 november 2021 | Vastgoed

Een huurder van een sociale huurwoning kan, als zijn uitkering stopt, de huur niet meer opbrengen. De woningbouwvereniging ontbindt de huurovereenkomst. Maar de man is diabetespatiënt en kan – als hij in de daklozenopvang belandt – niet meer bij zijn medicatie. Moet hij zijn huis uit? 

De man huurt sinds 2005 een sociale woonruimte van een woningbouwvereniging. Later is hij ook twee garagebox gaan huren – in totaal voor 675 euro per maand. Sinds december 2018 betaalt hij de huur niet meer omdat zijn participatie-uitkering is beëindigd (hij heeft een nieuwe aangevraagd). Verder heeft hij met terugwerkende kracht een WAZ-uitkering aangevraagd bij het UWV. Beide aanvragen zijn afgewezen. Gerechtelijke procedures hierover hebben nog niet geleid tot een uitspraak.

De kantonrechter wijst de vordering van de woningbouwvereniging toe: ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van de woning en het betalen van achterstallige huur voor de woning en de garageboxen – dat is inmiddels opgelopen tot zo’n 20.000 euro. Dat vecht de huurder aan bij het gerechtshof Den Bosch.

Noodtoestand

De man beroept zich erop dat hij zich altijd als een goed huurder heeft gedragen. Als hij met terugwerkende kracht een WAZ-uitkering ontvangt, wil hij de ontstane huurachterstand in één keer terugbetalen én kan hij ook aan de lopende huurtermijnen voldoen. Dat zijn uitkering is gestopt, komt volgens hem door fouten die de woningbouwvereniging heeft gemaakt. Gaat de ontruiming door, dan belandt hij in de daklozenopvang waar hij zijn zorg- en huurtoeslag verliest. Bovendien moet hij als diabetespatiënt 24 uur per dag kunnen beschikken over gekoelde insuline. Ontbinding van de huurovereenkomst leidt tot een ‘noodtoestand’.

Ontbinding

Het hof oordeelt echter dat de ontbinding mag worden doorgezet. Er is sprake van jarenlange tekortkomingen door de huurder. De bijstandsuitkering is beëindigd wegens schending van de inlichtingenplicht; de man heeft onvoldoende gegevens verstrekt aan de gemeente. Hij kan niet hard maken dat dit kwam door een medewerker van de woningbouwvereniging. De toezegging van de huurder (dat hij de achterstallige huur terugbetaalt met zijn aangevraagde uitkering) maakt nog niet dat daarmee de tekortkoming ongedaan wordt gemaakt. Bovendien heeft de huurder het hof geen informatie verstrekt over de procedure die voor hem zou moeten leiden tot een WAZ-uitkering. En de noodtoestand? De daklozenopvang biedt voldoende maatwerk, zodat de man ook daar zijn medicatie kan gebruiken en bewaren.

Hij moet binnen twee weken na deze uitspraak de huurwoning en garageboxen ontruimen. De procedure tegen hem begon al in februari 2019, zodat hij in ieder geval vanaf dat moment rekening heeft kunnen houden met een eventuele ontruiming van zijn huis.

ECLI:NL:GHSHE:2021:3249

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | 03-11-2021