Hoger beroep staat faillietverklaring niet in de weg

21 september 2022 | Insolventierecht

Wie door de rechtbank wordt veroordeeld tot het aflossen van een schuld, kan daar niet onderuit komen door hoger beroep tegen dat vonnis in te stellen. Dan moet de rechtbank het vonnis wel ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaren.

Een Nederlandse gemeente heeft geld tegoed van een vastgoedontwikkelaar, in totaal zo’n acht ton. Die vordering is door de rechtbank toegewezen en ‘uitvoerbaar bij voorraad verklaard’. Dit betekent dat het vastgoedbedrijf de vordering moet betalen, ook al stelt het hoger beroep in – waarbij altijd de mogelijkheid bestaat dat het gerechtshof de vordering alsnog afwijst. Toch weigert het bedrijf de schuld te betalen. Vervolgens vraagt de gemeente de rechtbank Overijssel om het bedrijf failliet te verklaren.

Meerdere schuldeisers

Op grond van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring uitgesproken, indien ‘summierlijk’ blijkt dat er omstandigheden zijn die aantonen dat een schuldenaar zijn schulden niet meer betaalt. Daarvan is sprake als de vorderingen vaststaan en bij ‘pluraliteit’ van schuldeisers: er moeten meerdere schuldeisers zijn. De gemeente is er één van en volgens de gemeente zijn er meerdere schuldeisers. Het bedrijf beweert dat er geen andere schuldeisers zijn dan de gemeente en dat het geld nog niet is betaald omdat hoger beroep is ingesteld tegen de vordering.

Uitvoerbaar bij voorraad

Dat de gemeente een vordering heeft staat vast: dat blijkt uit het vonnis van de rechtbank. Ook al stelt het bedrijf daartegen hoger beroep in, verdwijnt daarmee de vordering niet en wordt deze ook niet op de lange baan geschoven. Doordat de rechtbank het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ heeft verklaard, heeft het hoger beroep geen schorsende werking: dat vonnis moet worden uitgevoerd, het bedrijf moet betalen.

Faillietverklaring

Uit de jaarstukken en andere verklaringen blijkt dat het bedrijf wel degelijk meerdere schuldeisers heeft. Nu ook het vorderingsrecht nog steeds staat (ondanks het hoger beroep daartegen), is voldaan aan de twee voorwaarden voor faillietverklaring. Dat is wat de rechtbank dan ook beslist: het verklaart het bedrijf in staat van faillissement.

ECLI:NL:RBOVE:2022:2560

 

Bron:Rechtbank Overijssel| jurisprudentie| ECLI:NL:RBOVE:2022:2560| 20-09-2022