Grote drugsvondst in woning: zwaarwegend belang bij sluiting

23 januari 2022 | Bestuursrecht

Mag een burgemeester een drugspand sluiten? Wel als er zwaarwegende belangen zijn.

Bij een politiecontrole is in een woning een handelshoeveelheid drugs aangetroffen: 380 hennepplanten, ruim 240 gram (vermoedelijk) amfetamine, bijna 2 kilo aan henneptoppen en wat mdma. Bij de politie zijn meerdere meldingen binnengekomen van mogelijk dealen vanaf dit adres. Het huis is zo vervuild dat het niet meer bewoonbaar is. Ook is de woning slecht onderhouden, met, gezien de elektrische installatie, grotere kans op brand en elektrocutie.

De burgemeester sluit de woning en opstallen voor 12 maanden. Daarmee wil hij proberen de woning en opstallen uit de ‘keten van drugshandel’ te halen en de openbare orde te herstellen. De bewoner vecht dit aan bij de voorzieningenrechter. Hij mag immers zijn huis niet meer in, terwijl de kosten doorlopen. Ook vindt hij dat niet blijkt dat er aan of vanuit het huis drugs worden geleverd. Hij heeft ook geen geld en netwerk om de 12 maanden te overbruggen.

Noodzakelijk

Op grond van de Opiumwet is een burgemeester bevoegd een drugspand te sluiten. De rechter moet beoordelen of de burgemeester daarbij alle belangen goed heeft afgewogen. Als in een woning een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen, mag worden aangenomen dat de woning een rol vervult binnen de keten van drugshandel. Dat levert een belang op bij sluiting, ook als er geen overlast of feitelijke drugshandel is geconstateerd. Met een sluiting wordt de ‘loop’ naar het pand eruit gehaald, waarmee het pand aan het drugscircuit wordt onttrokken. Sluiting was in dit geval noodzakelijk.

Evenredig

Was sluiting ook evenredig? Volgens de voorzieningenrechter heeft de burgemeester veel gewicht mogen toekennen aan de ernst van de feiten: de grote hoeveelheid hard- en softdrugs die is aangetroffen. Dan mag de burgemeester het herstel van de openbare orde zwaar laten meewegen. Ook mag zwaar meewegen dat hij een signaal wil afgeven dat drugscriminaliteit niet wordt getolereerd. Dat de man de woning moet verlaten, hoort er dan bij. Hem is hulp geboden bij het vinden van alternatieve woonruimte, maar dit heeft hij afgewezen.

Rechten van de mens

De sluiting van de woning is volgens de voorzieningenrechter niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin staat dat de overheid het recht op privé- en gezinsleven moet eerbiedigen. De overheid mag dat schenden, als er een wet is die dit toestaat (het staat in de Opiumwet) en als het noodzakelijk is ter voorkoming van strafbare feiten of het beschermen van de rechten van anderen. De burgemeester mocht het pand sluiten.

ECLI:NL:RBNNE:2021:5491

Bron: Rechtbank Noord-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBNNE:2021:5491 LEE 21/3285 | 25-11-2021