Gesjoemel met de actieradius van een elektrische auto

4 november 2021 | Overeenkomstenrecht

Hoe groter de actieradius van een elektrische auto is, hoe meer kilometers je ermee kan rijden voordat je de accu moet opladen. Daarom is de actieradius een van de belangrijkste functionaliteiten waar de koper bij de aanschaf naar kijkt. Over het algemeen geldt dat een grotere actieradius zorgt voor een hogere koopprijs. Als achteraf blijkt dat de actieradius flink kleiner is dan de fabrikant beloofde, betekent dit niet automatisch dat je een deel van de koopsom terugkrijgt.

Als een product, zoals een elektrische auto, niet voldoet aan de verwachtingen die de koper op basis van de overeenkomst mocht verwachten, is er sprake van non-conformiteit. Hierbij wordt gekeken naar het soort product en de mededelingen die de verkoper erover heeft gedaan. Mist een product de eigenschappen die de koper mocht verwachten, dan heeft de koper recht op reparatie of vervanging of hij kan de koopsom terug vorderen.

Binnen bekwame tijd informeren  

De koper van een elektrische auto stapt naar de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam omdat er volgens hem sprake is van non-conformiteit. Hij kocht de auto in 2018 bij een dealer. Nadat de koper een aantal keer op vakantie is geweest met de auto, meldt hij bij het autobedrijf dat de actieradius fors lager is dan de door de fabrikant gepretendeerde actieradius. Hij meent daarom dat de auto niet voldoet aan de verwachtingen die hij mocht hebben. De dealer ontkent dat wat de koper over de actieradius zegt niet; volgens hem vinden de testen waarbij de actieradius gemeten wordt plaats onder extreem gunstige omstandigheden.

De rechtbank beantwoordt de vraag of sprake is van non-conformiteit echter niet. Een van de voorwaarden om hier een beroep op te kunnen doen is dat de verkoper binnen bekwame tijd wordt geïnformeerd nadat de lagere actieradius is ontdekt. Uit de dagvaarding blijkt dat de koper op het moment van klagen al anderhalf jaar op de hoogte was van de eerste problemen met de actieradius. Die periode is volgens de rechtbank te lang en de koper voldoet daarom niet aan de klachtplicht. Hij kan geen beroep meer doen op non-conformiteit.

https://linkeddata.overheid.nl/document/ECLI:NL:RBROT:2021:10130

Bron: Rechtbank Rotterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBROT:2021:10130 9220181 | 21-10-2021