Geschil over koopovereenkomst

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Bij het sluiten van een overeenkomst maken partijen afspraken. Bijvoorbeeld over de koopprijs, de kleur van het product en de leveringstermijn. Als één van de partijen een gemaakte afspraak niet nakomt is er sprake van een tekortkoming in de nakoming of wanprestatie. De andere partij kan dan vorderen dat de partij de afspraken alsnog nakomt of hij kan een schadevergoeding eisen.

Een koopovereenkomst betrof de levering van meer dan een miljoen mondkapjes. De koper meende dat het bijgeleverde certificaat niet bij de mondkapjes hoorde, waardoor de mondkapjes in Nederland niet verkoopbaar zouden zijn. De koper stelde daarom dat de verkoper tekortschoot in de nakoming van de overeenkomst. Volgens de rechtbank moet voor de beoordeling of sprake is van een tekortkoming gekeken worden naar wat er is afgesproken tussen partijen. De rechtbank meende dat de koper niet voldoende kon aantonen dat het certificaat onderdeel was van de overeenkomst. Daardoor is de verkoper niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Bron: Rechtbank | jurisprudentie | ECLI:NL:RBOVE:2021:2864 | 06-07-2021