Gemeente moet tijdig laten weten als auto is weggesleept

23 april 2024 | Bestuursrecht

Een gemeente laat een foutgeparkeerde auto wegslepen, maar verzuimt de eigenaar daarover tijdig in te lichten. Als hij na drie weken de auto ophaalt, moet hij een flink bedrag neertellen. Daarover begint hij een procedure – met succes.

Een man parkeert zijn auto op een parkeerterrein waar op dat moment een tijdelijk parkeerverbod geldt. De gemeente laat de auto wegslepen. Als de man drie weken later zijn auto ophaalt, moet hij € 570 betalen voor het wegslepen en het in bewaring nemen van de auto. De man vindt dat de gemeente hem hierover direct op de hoogte had moeten stellen. Nu wordt hij geconfronteerd met hoge kosten. Zijn bezwaarschrift wordt ongegrond verklaard. De man stapt naar de rechtbank Den Haag.

Verwijt

Duidelijk is dat de man verkeerd geparkeerd stond en dat de gemeente de auto mocht wegslepen. Maar moet hij alle kosten betalen? In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een overtreder de kosten die zijn verbonden aan de toepassing van bestuursdwang moet betalen, tenzij die kosten redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening moeten komen. Die uitzondering geldt als de overtreder geen verwijt valt te maken. Deze man valt wél een verwijt te maken: hij kon weten dat parkeren op die plek niet mocht. Een week eerder had hij daar ook al geparkeerd (ook toen gold het tijdelijk parkeerverbod) en daarvoor kreeg hij een boete.

Binnen een week

In de Wegenverkeerswet 1994 staat dat een beschikking tot oplegging van een last onder bestuursdwang wordt bekendgemaakt aan de rechthebbende die de auto afhaalt. Wordt een auto niet binnen 48 uur na de inbewaringstelling afgehaald, dan wordt de beschikking zo mogelijk binnen een week bekendgemaakt. Deze gemeente doet dat doorgaans ook, maar in dit geval dus niet. Een verklaring daarvoor heeft de gemeente niet.

Niet redelijk

De gemeente stelt: deze verplichting geldt alleen voor de bekendmaking van het besluit en is niet bedoeld om iemand te waarschuwen dat er kosten worden gemaakt. Daar is de rechtbank het niet mee eens. Ook nu had de beschikking binnen een week moeten worden verstuurd. Nu dit niet is gebeurd, is het niet redelijk om alle kosten aan de man door te berekenen. Had de gemeente binnen een week de man ingelicht, dan wist hij ook eerder dat zijn auto was weggesleept en waren de kosten niet zo opgelopen. Hij hoeft slechts € 315 te betalen: voor het wegslepen en twee dagen bewaring – dus geen € 255 voor de andere dagen. De man heeft voor deze procedure proceskosten gemaakt (€ 2.625) en die moet de gemeente vergoeden.

ECLI:NL:RBDHA:2024:4328

Bron:Rechtbank Den Haag| jurisprudentie| ECLI:NL:RBDHA:2024:4328 23/3296| 31-01-2024