Gemeente moet bezwaren aanhoren van buurtbewoners over zendmast

15 december 2021 | Bestuursrecht

Buurtbewoners zijn het niet eens met de plaatsing van een zendmast in ‘hun achtertuin’. Volgens de gemeente zijn zij formeel geen ‘belanghebbenden’ en ze hebben dan ook geen recht om erover te klagen. De buurtbewoners stappen naar de rechtbank.

Wanneer het college van B&W van Almere een omgevingsvergunning verleent voor het plaatsen van een zendmast, komen 28 bewoners in opstand. Zij wonen allemaal in dezelfde straat, die redelijk dicht bij de locatie ligt waar de zendmast zal komen. Ze maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning, maar dat wordt door het college afgewezen. Zij zijn volgens het college formeel geen ‘belanghebbende’ en kunnen op grond van de wet geen bezwaar aantekenen. Volgens het college hebben de bewoners geen last van de zendmast. Die staat ver genoeg af van hun huizen. Het zicht op de zendmast wordt bovendien door bomen beperkt en van gezondheidsrisico’s is niet gebleken.

Omgevingsvergunning

De buurtbewoners willen echter worden gehoord als ‘belanghebbende’. Volgens de wet is dat degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit (de omgevingsvergunning) is betrokken. Het criterium daarvoor is of de zendmast ‘gevolgen van enige betekenis’ voor hen heeft. Hiervan is geen sprake als de gevolgen van de zendmast voor de woon-, leef- of bedrijfssituatie dermate gering zijn dat een persoonlijk belang bij de vergunning ontbreekt. Van belang daarbij zijn factoren als afstand tot, zicht op, planologische uitstraling van en milieugevolgen (geur, geluid, licht, trilling, emissie, risico) van de zendmast.

Gevolgen van enige betekenis

De rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de bewoners belanghebbende zijn. Ze wonen op of rond de 200 meter afstand van de voorgestane locatie en hebben enigszins zicht op de 40 meter hoge mast. Het is volgens de rechtbank niet uitgesloten dat zij daarvan ‘gevolgen van enige betekenis’ zullen ondervinden. Dat geldt ook voor gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als de zendmast wordt geplaatst. De rechtbank verwijst hierbij naar een advies van de Gezondheidsraad, die heeft voorgesteld om meer onderzoek te doen naar eventuele gezondheidseffecten. Ook de buurtbewoners ondervinden door de zendmast mogelijk gezondheidsrisico’s ‘van enige betekenis’. De rechtbank vindt dat zij hierover een inhoudelijke discussie moeten kunnen voeren in bezwaar. Daarom moeten ze worden aangemerkt als belanghebbenden, zodat ze hun verhaal kunnen doen.

ECLI:NL:RBMNE:2021:6022

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:6022

Bron: Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | 14-12-2021