Geloofsovertuiging kan echtscheiding niet voorkomen

9 maart 2023 | Personen- en familierecht

Uniek is deze situatie niet: een man wil scheiden, zijn vrouw niet. Zij ziet nog mogelijkheden om het huwelijk te redden. Bovendien verbiedt haar geloofsovertuiging een echtscheiding. Het gerechtshof Den Haag moet in deze zaak de knoop doorhakken.

Nadat de rechtbank Den Haag de echtscheiding tussen het echtpaar heeft uitgesproken, stelt de vrouw hoger beroep in. Zij vindt dat een scheiding te vroeg komt, ze ziet nog mogelijkheden om de huwelijkse problemen op te lossen.

Duurzame ontwrichting

In het Burgerlijk Wetboek staat dat de rechter de echtscheiding uitspreekt als het huwelijk duurzaam is ontwricht. Eén echtgenoot kan om een echtscheiding vragen, of beiden. Van duurzame ontwrichting is sprake als de voortzetting van de samenleving ‘ondragelijk’ is geworden en er geen uitzicht bestaat op ‘herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen’. Dat is bijvoorbeeld het geval als de echtgenoten al geruime tijd gescheiden leven. Het gaat er niet om hoe deze toestand is ontstaan, het gaat erom dat die toestand aanwezig is. Het is dus niet relevant welke gedragingen of omstandigheden tot die ontwrichting hebben geleid. De vraag of sprake is van duurzame ontwrichting moet worden beoordeeld naar het tijdstip van de rechterlijke uitspraak.

Mediation

In deze zaak wilde de man van de vrouw scheiden. Hij vindt het huwelijk duurzaam ontwricht en ziet geen enkel uitzicht op herstel van de echtelijke verhoudingen. De vrouw betwist dat. Er zijn tussen hen wel problemen, maar die zullen na een tijdje vanzelf overgaan. Bovendien verbiedt haar geloofsovertuiging een scheiding. De vrouw wijst erop dat mediation of bemiddeling door de pandit (hindoe geestelijke) ook nog mogelijk is.

Geloofsovertuiging

Dat ziet het gerechtshof Den Haag niet zitten. Ook volgens het hof is het huwelijk duurzaam ontwricht, juist omdat de man per se een echtscheiding wil. Herstel van de echtelijke verhoudingen ziet het hof niet snel gebeuren. De man heeft de echtelijke woning al geruime tijd verlaten en heeft en wil geen contact meer met de vrouw. Dat de vrouw vanwege haar geloofsovertuiging niet wil of kan scheiden, staat een echtscheiding niet in de weg. Het is vaste rechtspraak dat de geloofsovertuiging van een echtgenoot een scheiding niet kan voorkomen: de wet beschouwt een huwelijk immers alleen in zijn burgerlijke betrekkingen. Het hof bekrachtigt de uitspraak van de rechtbank. Daarmee is de echtscheiding definitief.

ECLI:NL:GHDHA:2023:261

Bron:Gerechtshof Den Haag| jurisprudentie| ECLI:NL:GHDHA:2023:261| 08-03-2023