Geen vervangende toestemming voor verhuizing na echtscheiding

30 maart 2022 | Personen- en familierecht

Na van haar man te zijn gescheiden wil de moeder met hun kind verhuizen. Contact met de vader zal moeilijk worden, hij verzet zich dan ook tegen de verhuizing. De moeder vraagt de rechter om vervangende toestemming.

Nu de rechtbank Gelderland vervangende toestemming afwijst, gaat de moeder in hoger beroep bij het hof Arnhem-Leeuwarden. Het hof moet meerdere belangen afwegen: de noodzaak om te verhuizen, de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid en de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor het kind en de andere ouder te verzachten of te compenseren. Ook de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg wordt meegewogen, en de rechten van de andere ouder en het kind op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving en de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg. Verder weegt het hof de frequentie mee van het contact tussen het kind en de andere ouder voor en na de verhuizing, de leeftijd van het kind, zijn mening en de mate waarin het kind is geworteld in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen. Tot slot weegt het hof de kosten mee van de omgang na de verhuizing.

Niet onderbouwd

In beginsel moet elke ouder bij wie het kind verblijft de gelegenheid krijgen om elders een gezinsleven en toekomst op te bouwen. Maar deze moeder had de verhuizing niet goed onderbouwd, doordacht en voorbereid, en ook niet goed onderbouwd dat de verhuizing voor het kind wenselijk en noodzakelijk is. De ouders samen kwamen niet tot een oplossing, ook niet na mediation. De Raad voor de Kinderbescherming had de verhuizing afgeraden.

Contact met beide ouders

De vader moet betrokken blijven bij het dagelijks leven van het kind, dat is in hun beider belang. Bij een verhuizing lukt dit niet. De vader werkt in de horeca en kan in het weekend alleen op zondag vrij krijgen. Zijn zorgregeling wordt dan beperkt tot die ene dag. Alles afwegende wegen de belangen van de moeder bij de verhuizing met het kind minder zwaar dan het belang van het kind bij het behoud van frequent contact en een relatie met beide ouders, en het belang van de vader bij bestendiging van het contact met het kind. Er komt geen vervangende toestemming om te verhuizen.

ECLI:NL:GHARL:2022:2237

 

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2022:2237 | 29-03-2022