Geen vermindering alimentatie bij verwijtbaar inkomenverlies

2 maart 2023 | Personen- en familierecht

Als een onderhoudsplichtige zelf zijn inkomensdaling heeft veroorzaakt maar in staat is om zijn oude inkomen te verwerven, heeft hij geen reden om de kinderbijdrage niet te betalen.

In 2017 krijgt een stel een kind. Wanneer hun relatie in 2020 eindigt, spreken de ouders met elkaar af dat de vader aan de moeder een kinderbijdrage van € 250 per maand betaalt. De moeder heeft het gezag over het kind. In mei 2022 stopt de vader met het betalen van de afgesproken kinderbijdrage. Ook heeft hij geen contact meer met zijn kind. De moeder stapt naar de rechtbank met het verzoek om een omgangsregeling tussen vader en kind te treffen. Ook moet de vader verplicht worden de kinderbijdrage te betalen.

Geen contact

De vader laat weten dat het emotioneel en financieel niet goed met hem gaat. In 2022 is hij ontslagen en is het contact met zijn ouders verbroken. Na zijn ontslag ontvangt hij geen WW-uitkering. Volgens de vader kan hij het niet opbrengen om contact met het kind te hebben en hij weet ook niet wanneer dat wel het geval zal zijn. Door zijn inkomensdaling kan hij de afgesproken kinderbijdrage niet betalen. De moeder trekt daarop het verzoek om een omgangsregeling in.

Kinderbijdrage

De vader heeft geen duidelijkheid verschaft over zijn financiële situatie of over zijn juridische positie ten aanzien van zijn vorige werkgever. Om vast te stellen of de vader een kinderbijdrage moet betalen, beantwoordt de rechtbank de volgende drie vragen. Heeft de onderhoudsplichtige zelf een inkomensdaling veroorzaakt, kan hij redelijkerwijs het oude inkomen verwerven en kan dit van hem worden gevergd? De rechtbank beantwoordt deze vragen positief.Ter zitting is gebleken dat de vader is ontslagen omdat zijn werkgever hem ergens van beschuldigt. Het had op de weg van de vader gelegen om uit te leggen dat hem niets valt te verwijten of dat hij zijn oude inkomen niet meer kan verdienen of waarom dat niet van hem gevergd kan worden. De vader heeft dit niet gedaan.

De vader zal daarom een kinderbijdrage aan de moeder moeten betalen, die is vastgesteld op € 300 per maand.

ECLI:NL:RBNHO:2023:1103

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:1103 C/15/329966 / FA RK 22-3259| 09-02-2023