Geen schending mededelingsplicht bij verouderd dak

17 november 2021 | Overeenkomstenrecht

Bij de verkoop van een huis is de verkoper verplicht zich aan de mededelingsplicht te houden. Dat betekent dat hij alle gebreken waar hij van op de hoogte is moet melden. De koper kan na de levering niet klagen over problemen die door de verkoper zijn gemeld. Als na de levering van de woning blijkt dat er problemen zijn die de verkoper niet heeft gemeld, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de koper.

Als de koper een gebrek tegenkomt in het huis waar hij niet van op de hoogte was bij de aankoop, kan hij een onderzoek instellen. Blijkt na zo'n onderzoek dat de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden heeft, dan kan de koper eisen dat de verkoper de gebreken herstelt. Als die dit weigert kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Daarnaast kan schending van de mededelingsplicht tot gevolg hebben dat de verkoper geen beroep meer kan doen op clausules in de koopovereenkomst die tot doel hebben de aansprakelijkheid te beperken.

Gebreken aan dak zijn niet gemeld

De koper van een huis uit 1890 ontdekt na de koop dat er problemen zijn met het dak. Volgens een ingeschakelde deskundige voldoen het dak en de dakconstructie niet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Ook ziet deze deskundige dat er enkele jaren eerder een reparatie aan het dak is uitgevoerd. De koper stelt dat de verkoper niet heeft voldaan aan zijn mededelingsplicht, omdat hij in een vragenlijst had verklaard dat hij het dak niet heeft laten repareren. De verkoper zegt zich wel aan de op hem rustende mededelingsplicht te hebben gehouden, omdat hij alle bij hem bekende informatie heeft verstrekt. In de elf jaar dat hij in het huis woonde, heeft hij geen last gehad van daklekkages, stelt hij. Ook zegt hij dat het dak in die periode niet is gerepareerd.

De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat niet vast is komen te staan dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Het is mogelijk dat de dakpannen zijn vernieuwd voordat hij het huis kocht. Er is niet vast komen te staan wanneer deze werkzaamheden aan het dak zijn verricht. Het deskundigenrapport alleen is onvoldoende om te kunnen vaststellen dat de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:9560

Bron: Rechtbank Noord-Nederland | jurisprudentie | 02-11-2021