Geen ontslag op staande voet, wel einde dienstverband

6 april 2022 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Na zijn laatste ronde raakt een buschauffeur betrokken bij een geweldsincident. De werkgever ontslaat hem op staande voet, wat de kantonrechter tegenhoudt. Toch vliegt hij eruit.

Als de dienst van een 55-jarige buschauffeur er ’s nachts op zit, wordt hij aangesproken door een man. Die beweert dat de chauffeur die avond zijn auto heeft gesneden. Er volgt een handgemeen, waarna de man aangifte doet van mishandeling. Van het incident zijn camerabeelden. De werkgever besluit de chauffeur op staande voet te ontslaan: hij heeft niet de-escalerend gehandeld (door gewoon weg te lopen), maar mishandelde, nog onder werktijd, een medeverkeersdeelnemer die verhaal kwam halen. Hij riep ook geen hulp in. Na het incident nam hij geen contact op met zijn leidinggevende en de volgende dag vertelde hij niet de waarheid.

Zelfbescherming

Bij de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam zegt de chauffeur dat hij al 23 jaar in dienst is en altijd goed heeft gefunctioneerd. Hij probeerde de boel wel te sussen, maar de man die verhaal kwam halen was dronken, niet voor rede vatbaar en bleef hem maar achtervolgen. Uit zelfbescherming deelde hij wat tikken uit. Hij was alleen, hulp inroepen kon niet. Als hij wordt ontslagen, wil hij een billijke vergoeding van 318.395 euro, een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van 12.735 euro en een transitievergoeding van 32.483 euro.

Te zware sanctie

De kantonrechter is van oordeel dat er onvoldoende gronden zijn voor ontslag op staande voet. Dat de chauffeur geweld heeft gebruikt, is verwijtbaar. Maar het was middernacht, hij was alleen op een verlaten terrein, er was geen bewaking en de man was dronken, waardoor zijn gedrag onvoorspelbaar was. De chauffeur had hem niet afgesneden (dat had kennelijk een collega gedaan) en de man is de ruzie begonnen. De buschauffeur moet zich bedreigd hebben gevoeld en dan is het begrijpelijk is dat hij met meer geweld dan nodig van zich af heeft geslagen. Omdat hij nooit eerder betrokken is geweest bij een geweldsincident is ontslag op staande voet een te zware sanctie.

Ontbinding

Wel is de combinatie van geweld, het niet inlichten van zijn werkgever en daarna het niet vertellen van de waarheid, grond om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever heeft daardoor het vertrouwen in de werknemer verloren. Van de werkgever kan in redelijkheid niet worden gevergd dat hij de man in dienst te houdt. Het ernstig verwijtbaar handelen was onvoldoende voor ontslag op staande voet, maar voldoende voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De buschauffeur krijgt geen transitievergoeding.

ECLI:NL:RBAMS:2022:1232

 

Bron: Rechtbank Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:RBAMS:2022:1232 | 05-04-2022