Geen ontbinding koopcontract auto bij hoger brandstofverbruik dan brochure vermeldt

24 januari 2022 | Overeenkomstenrecht

De koper van een nieuwe auto spreekt de garage aan op non-conformiteit. De auto voldoet namelijk niet aan zijn verwachtingen: het feitelijke brandstofverbruik van de auto is veel hoger dan het brandstofverbruik dat in de brochure is vermeld.

De koper kocht de auto in 2016 voor 38.500 euro. In de algemene brochure van dit automerk staat dat het gemiddelde brandstofverbruik tussen de 4,1 en 3,7 liter per 100 kilometer bedraagt, wat neerkomt op een verbruik van 1:26. In de toelichting hierop staat dat de opgegeven waarden zijn bepaald aan de hand van de voorgeschreven meetmethode. Deze waarden hebben geen betrekking op één bepaalde auto en zijn niet gekoppeld aan het aanbod van de garage. Ze dienen alleen om de verschillende uitvoeringen van dit type auto met elkaar te kunnen vergelijken.

Expertiserapport

Eind november 2017 wordt er op verzoek van de rechtsbijstandsverzekeraar van de koper een expertiserapport opgesteld. Daarin staat dat het brandstofverbruik 1:15,77 bedraagt. Dit verbruik wijkt 40 procent af van het in de brochure genoemde verbruik. De koper en de garage proberen er nog samen uit te komen, maar dit leidt niet tot een oplossing. Daarop stapt de koper naar de rechtbank Gelderland. Hij vraagt de rechtbank de koopovereenkomst te ontbinden, wijzend op het te hoge brandstofverbruik van de auto, en ook op een weeffout in de bekleding van de achterbank, een verkeerd geleverd navigatiesysteem en een onjuist kortingspercentage bij aankoop.

De rechtbank besluit de koopovereenkomst te ontbinden, waarbij de verkoper wordt veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 7.500 euro aan de koper. De verkoper gaat tegen deze beslissing in hoger beroep.

Afwijking van 40 procent

Volgens de verkoper is het expertiserapport van de koper niet opgesteld door een onafhankelijke deskundige. Daarnaast had de koper voordat hij de koopovereenkomst sloot moeten onderzoeken of het in de brochure genoemde brandstofverbruik overeenkwam met het werkelijke verbruik. Op de website van de ANWB en andere openbare bronnen stond in die tijd namelijk dat afwijkingen van 40 procent geen uitzondering zijn. De verkoper stelt al zijn klanten er bovendien voor te waarschuwen dat de in de brochures vermelde cijfers over dieselverbruik altijd gunstiger zijn en dus niet overeenkomen met de realiteit. Het werkelijke verbruik hangt onder andere af van de rijstijl van de chauffeur en de door hem gereden trajecten, aldus de verkoper.

Geen non-conformiteit

Het hof Arnhem-Leeuwarden concludeert dat de geleverde auto voldoet aan wat er tussen koper en verkoper is overeengekomen: er is geen sprake van non-conformiteit. Het verschil van 40 procent is erkend door onder andere de ANWB, en daarom had de koper niet zonder meer mogen uitgaan van het in de brochure vermelde verbruik. De overige gebreken aan de auto, die volgens de koper ontbinding van de koopovereenkomst zouden rechtvaardigen, zijn door hem niet voldoende onderbouwd. Er is dan ook onvoldoende reden om de koopovereenkomst te ontbinden. De uitspraak van de rechtbank wordt door het hof vernietigd.

ECLI:NL:GHARL:2021:10844

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | jurisprudentie | ECLI:NL:GHARL:2021:10844 200.278.041 | 22-11-2021