Geen geluidsoverlast, geen handhaving

7 februari 2022 | Bestuursrecht

Omwonenden van een eetcafé klagen over de geluidsoverlast van het terras. De gemeente treedt echter niet handhavend op en heeft daar goede redenen voor.

Enkele omwonenden van een eetcafé en poppodium beklagen zich bij de gemeente over geluidsoverlast, met name op het terras aan de straatzijde. Ze vragen het college van burgemeester en wethouders om handhavend op te treden. Volgens het college is geen sprake van overtreding van de geluidsnormen: er zijn controles uitgevoerd en daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Het handhavingsverzoek wordt daarom afgewezen. De buurtbewoners stappen naar de rechtbank Midden-Nederland.

Overdekt terras

De omwonenden voeren bij de rechtbank aan dat het terras ‘overdekt’ is, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit betekent dat het stemgeluid moet worden meegenomen bij het bepalen van het geluidsniveau, en dat heeft de gemeente ten onrechte niet gedaan. Volgens de gemeente is het terras niet overdekt. De rechter ziet dit ook zo. Met een overdekking wordt een vaste overdekking bedoeld, en het terras heeft alleen een vaste luifel aan de gevel. Dit kan niet worden aangemerkt als een overdekking, aldus de rechtbank. Daarom hoefde het stemgeluid op het terras niet te worden meegenomen bij de toetsing aan de geluidsnormen.

Geluidsbegrenzer

De omwonenden vermoeden daarnaast dat de geluidsbegrenzer (de ‘limiter’) die bij het eetcafé is geplaatst, wordt omzeild en dat de door de gemeente uitgevoerde geluidsmetingen daarom niet betrouwbaar zijn. De gemeente moet een onaangekondigde controle uitvoeren, vinden zij, en daarbij de geluidsbegrenzer in- en uitschakelen om na te gaan of al het geluid wel via de begrenzer gaat. Maar ook daar gaat de rechtbank niet in mee. Tijdens alle metingen die zijn gedaan, is de limiter niet omzeild. Steeds stond de begrenzer aan en waren de zegels intact, er was niet mee geknoeid. De geluidstechnicus van het eetcafé heeft overtuigend toegelicht dat het bijna onmogelijk is om het complexe systeem van de limiter snel aan te passen op het moment dat een controle plaatsvindt.

Handhaving was niet nodig

Zelfs de leverancier van de limiter heeft toegegeven dat het mogelijk is om de geluidsbegrenzer te omzeilen, brengen de omwonenden nog in. Voor de rechtbank is dit echter onvoldoende om aan te nemen dat dit bij dit café ook echt is gebeurd. De rechtbank concludeert dan ook dat de gemeente terecht niet is overgegaan tot handhaving.

ECLI:NL:RBMNE:2021:791

Bron: Rechtbank Midden-Nederland | jurisprudentie | ECLI:NL:RBMNE:2021:791 UTR 18/583 | 18-02-2021