Geen bijzondere maar een gewone zorgplicht voor de bank

30 maart 2022 | Ondernemingsrecht

Een echtpaar wil een stuk grond kopen om daarop een huis te bouwen. De bank financiert de aankoop van de grond, maar niet de bouw. De vraag is of de bank daarmee haar zorgplicht heeft geschonden.

De kopers vinden dat de bank niet slechts de helft had mogen financieren: ze had óf alles óf niets moeten lenen. Het huis hebben de kopers nu niet kunnen bouwen en het stuk grond moesten ze met verlies verkopen. Ze willen dat de bank de schade vergoedt. De rechtbank Oost-Brabant wijst die vordering af, waarna de kopers in hoger beroep gaan bij het hof ‘s-Hertogenbosch.

Toezegging

Bij het hof stelt het echtpaar dat de bank had toegezegd zowel de grond als de bouw te financieren voor 950.000 euro.

De bank was wel bereid extra te lenen, maar niet op basis van prognosecijfers van de onderneming van de man. De bank wilde pas over de lening voor de bouw praten als de definitieve jaarcijfers bekend waren en als deze cijfers de financieringstoets konden doorstaan. Daar komt bij dat er achterstanden waren ontstaan in de rentebetalingen (over de eerste lening) en het bedrijf van de man op omvallen stond. Als ondernemer had de man moeten en kunnen begrijpen dat deze financiële problemen voor de bank relevant zouden zijn bij de beoordeling van de aanvraag voor het tweede deel van de financiering, zeker nu het echtpaar werd bijgestaan door een financieel adviseur, zo oordeelt het hof.

Zorgplicht

Verder stellen de man en vrouw dat de bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschonden door hen niet nadrukkelijk te waarschuwen dat er geen financiering voor de woning zou worden verstrekt. Ook dat wijst het hof af: een bijzondere zorgplicht ziet op complexe financiële producten en dat is een hypotheek niet. Op de bank rustte een gewone zorgplicht, om overkreditering te voorkomen. Door het tweede deel van de financiering pas te willen verstrekken na een hernieuwde financiële toets heeft de bank juist gewaakt voor overkreditering van het echtpaar. De bank had niet hoeven te begrijpen dat het echtpaar zich niet bewust was van de onzekerheid over de financiering van hun bouwplannen en van het risico dat zij dus namen door desondanks een stuk grond met bouwplicht te kopen. Op de bank rustte dan ook geen extra waarschuwingsplicht voor het feit dat de grond door de man en vrouw werd aangekocht zonder dat zij zekerheid hadden over het verkrijgen van de financiering voor de bouw. Ook hier is van belang dat ze werden bijgestaan door een financieel adviseur.

ECLI:NL:GHSHE:2022:846

 

Bron: Hof Den Bosch | jurisprudentie | ECLI:NL:GHSHE:2022:846 | 29-03-2022