Geen afspraken over autoreparatie? Factuur hoeft niet te worden betaald

4 oktober 2023 | Overeenkomstenrecht

Wie zijn auto alleen voor een diagnose naar de garage brengt, hoeft niet de factuur te betalen als er ook reparaties zijn uitgevoerd. De garage moet dan maar bewijzen dat de klant wél een reparatie wenste.

Dat ontdekte een garage waar een auto werd gebracht. De eigenaar wilde weten wat het probleem was met de motor. De garage begint te sleutelen en stuurt een factuur (€ 14.400) voor reparatiewerkzaamheden. De klant zegt geen opdracht voor reparatie te hebben gegeven, het ging alleen om een diagnose. Omdat de klant de factuur niet betaalt, geeft de garage de auto niet terug. Dit heet het retentierecht. De klant stelt dat de garage dat retentierecht niet toekomt.

Bewijslast

De kantonrechter is het daarmee eens. De garage kan niet bewijzen dat de klant opdracht heeft gegeven om de auto te repareren. De garage gaat in hoger beroep bij het gerechtshof Den Haag. De eis: de klant moet alsnog de rekening betalen, én stallingskosten van € 5.600. Het hof beslist dat de garage moet bewijzen dat is overeengekomen dat de auto moest worden gerepareerd. Het is dus niet de klant die moet bewijzen dat hij alleen om een diagnose vroeg. De bewijslast ligt bij de garage, zoals ook de kantonrechter eerder oordeelde. Ook het hof vindt dat de garage daarin niet is geslaagd.

Carte blanche

Daar komt bij dat het om een fors bedrag gaat, zeker gezien de leeftijd van de auto (de Audi Q7 is van 2007) en het aantal gereden kilometers. Het is gebruikelijk dat bij een dure reparatie eerst een kostenraming wordt gegeven. Een schriftelijke kostenopgave is in elk geval niet aan de klant gegeven en of dat mondeling is gebeurd blijft onduidelijk. Het hof gelooft niet dat de klant min of meer carte blanche heeft gegeven, zeker nu hij bij een andere garage voor de reparatie minder dan de helft zou hebben moeten betalen.

Niet ongerechtvaardigd verrijkt

De klant moet wel de diagnosekosten betalen, inclusief het demonteren van de motor en het weer inbouwen. Het hof schat de kosten op € 1.750. Maar is de man niet ongerechtvaardigd verrijkt, nu de motor wel is gerepareerd? Nee. Het is niet redelijk is dat de klant volledig moet betalen voor een prestatie die hij niet heeft gevraagd en die hem in feite is opgedrongen. Bovendien betwist de man dat alle op de factuur vermelde werkzaamheden zijn verricht en dat alle onderdelen zijn aangebracht. Hij is juist verarmd: de auto is verkeerd gestald, met schade (schimmelvorming) als gevolg. De auto is ook minder waard door het verstrijken van de tijd. De man heeft ook schade geleden doordat hij de auto niet heeft kunnen gebruiken in de periode dat de garage ten onrechte het retentierecht uitoefende. De garage had de auto niet onder zich mogen houden toen hij niet betaalde. De klant hoeft ook de stallingskosten niet te betalen, omdat ook daarover geen afspraken zijn gemaakt.

ECLI:NL:GHDHA:2023:1666

Bron:Gerechtshof Den Haag| jurisprudentie| ECLI:NL:GHDHA:2023:1666| 03-10-2023