Geen aansprakelijkheid accountant voor vermeende beroepsfout

9 augustus 2022 | Ondernemingsrecht

De aandeelhouder van een taxibedrijf heeft onvoldoende feiten gesteld om een fout van de accountant bij het opstellen van de jaarcijfers bij de overdracht aan te nemen. Dat oordeelt de rechtbank Gelderland in een zaak over de turbo-liquidatie van dit bedrijf.

De vrouw was tot eind 2016 de enige aandeelhouder in het taxibedrijf. Hierna heeft zij haar aandelen, op één na, verkocht aan de twee statutair bestuurders van het bedrijf. In de jaarrekening over 2016, opgesteld door de accountant van de vrouw, staat dat het taxibedrijf vorderingen op haar heeft uit een rekening-courantverhouding van respectievelijk 18.025 en 12.065 euro. Bij de overdracht staan deze rekening-courantposities echter op nul. In 2018 wordt het bedrijf door de aandeelhouders door middel van een turbo-liquidatie geliquideerd.

Beroepsfout

Een jaar later stelt de vrouw de accountant aansprakelijk voor een veronderstelde beroepsfout gemaakt bij het opstellen van de jaarcijfers bij de overdracht, gericht op de inconsistentie van de rekening-courantposities. De rechtbank besluit hierbij de vereffening van het bedrijf te heropenen. Na de uitspraak ontvangt de vrouw een mail van de accountant, waarin die laat weten dat 'indien er schade ontstaat aan jouw zijde door een tekortkoming van mij ik daarvoor aansprakelijk ben en deze schade zal worden voldaan'.

Aansprakelijk

In de nieuwe vereffening wordt de vrouw veroordeeld tot het betalen van de 18.025 euro aan het taxibedrijf. Het is namelijk bij de heropening van de vereffening niet duidelijk geworden of deze schulden van de rekening-courantverhouding al eerder zijn afbetaald, verrekend of kwijtgescholden, aldus de rechtbank.

De vrouw stapt hierop opnieuw naar de rechtbank en vraagt de accountant te veroordelen tot het betalen van dit bedrag. De accountant zou, met haar e-mail in juni 2019, al aansprakelijkheid hebben erkend, aldus de vrouw. Deze toezegging houdt in dat de schade die het gevolg is van de beroepsfout door de accountant moet worden vergoed, zo stelt de vrouw. De accountant betwist dit: er zou geen aansprakelijkheid zijn erkend of onzorgvuldig zijn gehandeld. De vorderingen moeten daarom afgewezen worden, aldus de accountant.

Stelplicht

De accountant heeft met haar e-mail niet onvoorwaardelijk aansprakelijkheid erkend, zo oordeelt de rechtbank. Deze e-mail bevat immers uitdrukkelijk het voorbehoud dat zij alleen aansprakelijkheid erkent als er sprake is van een tekortkoming van haar kant. In de e-mail erkent zij niet dat zij tekort is geschoten. Daarnaast heeft de vrouw niet voldaan aan de op haar rustende stelplicht: zij heeft onvoldoende naar voren gebracht dat er een tekortkoming aan de kant van de accountant was. In de dagvaarding is enkel gesteld dat de accountant de rekening-courantverhouding tussen de vrouw en het taxibedrijf op nul heeft gezet, terwijl daarvoor geen grondslag bestond. De vrouw heeft niet gepreciseerd welk verwijt in dit verband aan de accountant kan worden gemaakt. Ook tijdens de mondelinge behandeling heeft zij daartoe niets gesteld, aldus de rechtbank. De vorderingen worden daarom afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2022:3787

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2022:3787, C/05/390659 / HA ZA 21-359| 08-08-2022