Gebruik speciale software bij online tentamens

25 oktober 2021 | Overeenkomstenrecht

Vanwege de coronacrisis hebben universiteiten hun deuren moeten sluiten. Dit had gevolgen voor de tentamens, die niet op de reguliere manier konden worden afgenomen. Universiteiten besloten daarom om tentamens online af te nemen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) besloot om de software van Proctorio in te zetten bij online tentamens. Op deze manier kon de Universiteit studenten toegang bieden tot online tentamens en tegelijkertijd kon fraude worden opgespoord.

De software van Proctorio vraagt de student voor de start van het online tentamen om de microfoon en webcam te activeren, het beeldscherm te delen en een deskscan te maken. Tijdens het tentamen worden beeld, geluid en browsergegevens geregistreerd. De Centrale Studentenraad (CSR) had bezwaren tegen de manier waarop de online tentamens werden afgenomen en vroeg de rechter daarom om een verbod op proctoring uit te spreken. Volgens de CSR is er geen noodzaak om de surveillancesoftware in te zetten. 

Volgens het hof is fraudebestrijding bij tentamens noodzakelijk, want hiermee wordt onder andere de waarde van diploma’s gewaarborgd. Met online tentamens kan op grote schaal worden gefraudeerd, bijvoorbeeld door het delen van antwoorden in WhatsApp-groepen. Het hof oordeelt dat het bij het inzetten van proctoring bij online tentaminering om bijzondere maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie gaat. De inzet van proctoring is noodzakelijk. Daarom mag de UvA gebruik van met Proctorio bij het afnemen van online tentamens.

Bron: Hof Amsterdam | jurisprudentie | ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 | 31-05-2021