Gebroken glas in voordeur maakt deur nog niet gebrekkig

26 januari 2022 | Vastgoed

Een man lijdt letselschade, omdat het glas in de voordeur van zijn huurwoning is gebroken. Hij stelt de woningstichting aansprakelijk.

De man is door het glas gevallen van de voordeur van de woning, die zijn vriendin huurt van een woningstichting. Hij stelt de woningstichting aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die hij heeft geleden en nog zal lijden. Volgens de man bood de voordeur met enkel glas niet de veiligheid die daarvan mocht worden verwacht. De woningstichting wijst haar aansprakelijkheid af. Bij de rechtbank Limburg verliest de man zijn zaak. Hij haalt vervolgens verhaal bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

NEN-norm

Het hof stelt allereerst dat het aan de man is om te bewijzen dat de voordeur ‘gebrekkig’ was. Het is niet aan de woningstichting om bewijs aan te leveren dat de deur veilig was. Volgens de man was sprake van onrechtmatige gevaarzetting. De deur voldeed niet aan NEN-norm 3569, waarin staat dat er veiligheidsglas in moet zitten. Was dat wel het geval, dan zou de man niet het letsel hebben gehad dat hem nu is overkomen.

De genoemde NEN-norm is niet dwingendrechtelijk voorgeschreven, constateert het hof. De woning met de betreffende voordeur is gebouwd in de jaren '50 en is in 1985 gerenoveerd. Toen was er geen wettelijke verplichting om veiligheidsglas in deuren te plaatsen, en die plicht is er nog steeds niet.

Kans op schade

Het hof onderzoekt verder welke eisen aan de deur moeten worden gesteld. De glaspanelen moeten een bepaalde sterkte hebben zodat zij niet breken als daar een bepaalde kracht op wordt uitgeoefend, hoewel het niet nodig is het glas aan te raken om de deur te openen. Dat glas kan breken, betekent nog niet dat niet is voldaan aan de eisen die aan de deur kunnen worden gesteld. Niet iedere kans op schade verplicht tot het treffen van voorzorgsmaatregelen. Het zou de woonstichting ruim 8 ton kosten om de voordeuren van al haar woningen te vervangen, en dat kan niet van de woonstichting worden gevergd. De man heeft zijn stelling dat de kans op verwezenlijking van het gevaar ‘aanzienlijk of groot is’ onvoldoende onderbouwd. Volgens de woonstichting hebben vergelijkbare incidenten zich nooit voorgedaan.

Het hof is duidelijk: het staat niet vast dat de voordeur niet voldoet aan de eisen die men er in de gegeven omstandigheden aan mag stellen. De woningstichting is als opstaleigenaar niet aansprakelijk voor de letselschade van de man.

ECLI:NL:GHSHE:2022:103

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2022:103

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | jurisprudentie | 17-01-2022