Feitcode bij parkeerboete klopt niet

17 augustus 2022 | Bestuursrecht

Een parkeerboete had uitgeschreven moeten worden voor het verkeerd instellen van de parkeerschijf en niet voor het verstrijken van de maximale parkeertijd. Dat oordeelt het hof Arnhem-Leeuwarden in een zaak in hoger beroep, dat deels gegrond wordt geacht.

Een man krijgt een boete van 95 euro voor het parkeren van zijn auto bij een blauwe streep. Op de boete staat als feitcode 'R400ab' vermeld, voor 'Motorvoertuig parkeren bij blauwe streep terwijl toegestane parkeertijd is verstreken'. De boete is opgelegd nadat de man om 10.02 uur zijn auto had verlaten. Zijn parkeerschijf stond op dat moment ingesteld op een aanvangstijd van 10:30 uur.

In artikel 25 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staat: 'Bij het instellen mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. De toegestane parkeerduur mag niet zijn verstreken.'

Feitcode wijzigen

De kantonrechter heeft het beroep van de man tegen de beslissing van de officier van justitie ongegrond verklaard. In hoger beroep voert de man aan dat de kantonrechter er ten onrechte vanuit is gegaan dat de auto daar de vorige dag is geparkeerd. Dat is volgens hem zeker niet het geval. Verder voert hij aan dat hem hooguit kan worden verweten dat hij de parkeerschijf niet juist heeft ingesteld, wat aanleiding zou zijn om de feitcode te wijzigen. In het proces-verbaal, opgemaakt door de ambtenaar die de sanctie heeft opgelegd, staat dat de ambtenaar de auto al om 09:58 uur bij de blauwe streep geparkeerd zag staan.

Niet in verdedigingsbelangen geschaad

Op basis van de dossierstukken kan niet worden vastgesteld dat de auto van de man geparkeerd stond bij een blauwe streep, terwijl de toegestane parkeertijd was verstreken, aldus het gerechtshof. De ambtenaar heeft het voertuig immers vòòr 10:00 uur zien staan, terwijl de parkeerschijf als begintijd 10:30 uur aangaf. Wel kan op grond van de documenten worden vastgesteld dat de auto van de man geparkeerd stond bij een blauwe streep, terwijl de parkeerschijf niet het tijdstip weergaf waarop met het parkeren was begonnen. Dat pas (net) na 10:00 uur met parkeren is gestart, zoals de man stelt, is niet aannemelijk gemaakt. Gelet hierop had de parkeerschijf niet op 10.30 uur mogen worden ingesteld. Dit betekent dat de gedraging met een andere feitcode ('R400af') is verricht, concludeert het hof. Met een wijziging van de omschrijving van de gedraging en de feitcode wordt de man volgens het hof echter niet in zijn verdedigingsbelangen geschaad. Bovendien heeft de wijziging geen betrekking op (verhoging van) het sanctiebedrag.

De beslissing van de kantonrechter wordt daarom vernietigd en het hof verklaart het beroep gedeeltelijk gegrond: de feitcode en de omschrijving van de gedraging worden gewijzigd. Wel moet de man zijn proceskosten vergoed krijgen. 

ECLI:NL:GHARL:2022:5509

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2022:5509, Wahv 200.297.661/01| 16-08-2022