Ex-partner in de schuldsanering hoeft geen kinderalimentatie te betalen

2 mei 2023 | Personen- en familierecht

Er is vaak onenigheid over wat een ex-partner aan kinderalimentatie moet betalen. Uitgangspunt is dat een alimentatieplichtige partner niets hoeft te betalen als hij of zij in de schuldsanering zit.

Een gescheiden stel heeft een minderjarig kind. De rechtbank heeft bepaald dat de man iedere maand € 16 aan kinderbijdrage moet betalen aan zijn ex-vrouw. Later worden zijn goederen onder bewind gesteld en krijgt hij een bewindvoerder toegewezen. Toch wordt, in een nieuwe procedure, de kinderbijdrage met terugwerkende kracht verdubbeld. En later, in wéér een andere procedure, wordt de kinderbijdrage zelfs € 164. Een half jaar na die uitspraak komt de man in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).

Vrij te laten bedrag

In deze procedure bij de rechtbank Noord-Holland vraagt de man de kinderbijdrage op nihil te stellen. Volgens zijn Wsnp-bewindvoerder is het vrij te laten bedrag (vtlb) hoger dan het totale inkomen. De kinderbijdrage kan hij dus niet betalen.

Behoefte

De rechtbank vindt de Wsnp een ‘nieuwe omstandigheid’ en de hoogte van de kinderbijdrage moet dan opnieuw worden beoordeeld. De man kan nu immers niet meer vrij over zijn salaris beschikken. Volgens de vrouw verdient haar ex meer dan er op papier staat. Daar moet minstens € 71 per maand vanaf kunnen voor het kind. Samen met wat de vrouw aan het kind besteedt, wordt dan voldaan aan de behoefte van de minderjarige.

Geen betalingsverplichting

De rechtbank overweegt dat in de situatie waarin de wettelijke schuldsaneringsregeling op een onderhoudsplichtige van toepassing is verklaard, geen betalingsverplichting wordt opgelegd. Dit is anders wanneer in het vtlb rekening wordt gehouden met een alimentatieverplichting. Dat is hier niet gebeurd. Ook de rechtbank vindt dat het inkomen van de man het niet toelaat dat rekening wordt gehouden met de kinderbijdrage in het vtlb, wat de vrouw ook beweert – maar niet onderbouwt – over de verdiensten van de man.

Nihil

De rechtbank stelt de kinderbijdrage op nihil voor de duur dat de Wsnp op de man van toepassing is. Wat de man al aan kinderbijdrage heeft betaald – en wat achteraf gezien te veel was –, hoeft de vrouw niet terug te betalen. Dat geldt wordt geacht te zijn opgesoupeerd. Is de man eenmaal uit de Wsnp, dan herleeft een eerdere beslissing van de rechtbank: de man moet dan weer € 164 per maand gaan betalen. Hij wordt geacht zijn ex-vrouw op de hoogte te stellen zodra het Wsnp-traject wordt beëindigd, ook als de man eerder dan drie jaar schuldenvrij is.

ECLI:NL:RBNHO:2023:3658

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2023:3658 C/15/333754 / FA RK 22-5288| 03-04-2023