Ex-man wordt gedwongen echtelijke woning te verlaten

27 februari 2024 | Personen- en familierecht

Als een stel uit elkaar gaat, wil de vrouw de gezamenlijke woning verkopen. Maar de man weigert mee te werken. Hij wil ook het huis niet uit. Het gerechtshof dwingt hem echter tot ontruiming van de woning.

Een man en een vrouw hebben een relatie gehad. Ze hebben twee dochters. In 2005 heeft het stel een huis gekocht dat het al die tijd heeft bewoond. De vrouw is voor 41 procent eigenaar en de man voor 59 procent. Dertien jaar later zegt de vrouw de samenlevingsovereenkomst op en ze begint een boedelscheidingsprocedure. De rechtbank bepaalt dat een makelaar het huis moet taxeren. De man kan de hypotheek overnemen, maar moet de vrouw dan 41 procent van de overwaarde betalen. Als de man de woning niet kan overnemen, dan moet het huis worden verkocht. De rechtbank verplicht beiden om volledig mee te werken aan alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de verkoop. 

Meewerken

De man blijkt niet in staat het huis te financieren. Maar hij werkt ook niet mee aan de verkoop ervan. Hij wil het huis, waarin hij met de oudste dochter woont, niet verlaten. Zijn reden: de vrouw is er vrijwillig uit vertrokken en draagt de laatste jaren niet meer bij. In een nieuwe procedure bij de voorzieningenrechter wordt weer bepaald dat de vrouw kan overgaan tot verkoop en levering van de woning. De man moet daaraan meewerken, anders moet hij een dwangsom betalen. De voorzieningenrechter wijst de gevorderde ontruiming (voordat de woning is verkocht) echter af: dit is een te vergaande maatregel, zeker nu er ook een dochter woont. Tegen die afwijzing gaat de vrouw in hoger beroep.

Ontruiming

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden constateert dat de man al drie jaar verplicht is volledig mee te werken aan de verkoop van het huis. Door zijn verzet heeft de makelaar de verkoopopdracht al teruggegeven. Ook het hof machtigt de vrouw om zonder medewerking van haar ex over te gaan tot verkoop en levering. Een makelaar – die door de vrouw kan worden gekozen – kan de verkoopprijs vaststellen. Zeker nu de woning inmiddels in slechte staat verkeert en door de man niet wordt onderhouden, beveelt het hof ook de gevorderde ontruiming. Dat treft ook de dochter maar zij is 27, studeert bijna af en moet zelf woonruimte kunnen vinden. Binnen drie maanden na de uitspraak moeten vader en dochter het huis uit.

Proceskosten

Het is gebruikelijk dat in familierechtzaken de proceskosten tussen ex-partners worden ‘gecompenseerd’: elk betaalt zijn eigen deel. Maar het hof veroordeelt de man vanwege zijn weigerachtige houding tot betaling van de proceskosten die de vrouw heeft gemaakt: € 343 aan procedurele kosten en € 1.183 aan salaris van haar advocaat.

ECLI:NL:GHARL:2024:571

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2024:571 200.334.137/01| 22-01-2024