Energiesubsidie alleen voor ‘bestaande woning’, maar wat is dat precies?

6 maart 2023 | Bestuursrecht

Energiesubsidie aanvragen voor de eigen woning, zo gedaan toch? Nou nee. Want niet elke woning is een ‘woning’ volgens de Subsidieregeling. En dan nog kan het Bouwbesluit voorkomen dat de subsidie wordt toegekend.

Een man dient een aanvraag in om subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die dergelijke verzoeken behandelt, wijst dit verzoek af: de subsidie is aangevraagd voor een bedrijfspand dat zal worden aangepast naar een woning. Dergelijke subsidies zijn alleen bedoeld voor bestaande koopwoningen en dat is dit pand niet.

Te restrictief

De man vindt dat de minister de subsidieregeling te restrictief uitlegt. Zijn bedrijfsruimte heeft onderdeel uitgemaakt van een woonhuis, kadastraal vormde het één geheel. Was dit pand niet gesplitst, dan zou hij gewoon voor de subsidie in aanmerking zijn gekomen. Omdat beide partijen er niet uitkomen, moet de rechtbank Limburg beoordelen of de man wel of geen energiesubsidie krijgt.

Bestaande woning

In de Subsidieregeling staat dat deze is bedoeld om energiebesparing te stimuleren in bestaande koopwoningen in de particuliere sector en in bestaande gebouwen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. En het moet dus gaan om een bestaande woning. Het transformeren van een school-, kerk- of utiliteitsgebouw of ander gebouw naar een of meerdere woningen komt niet in aanmerking voor subsidie. Voor de rechtbank is het dan al snel duidelijk: de man komt niet in aanmerking voor subsidie, omdat zijn bedrijfspand is omgebouwd tot een woning. Dat het pand net voor de eigendomsoverdracht en verbouwing een kadastraal geheel vormde met een woonhuis en daarvan onderdeel uitmaakte, betekent niet dat het een bestaande koopwoning was op het moment dat de man zijn subsidieaanvraag indiende. Dat blijkt ook uit het bestemmingsplan, waarin staat dat de bestemming van het pand ‘wonen’ is met de duiding ‘dienstverlening’. Op grond van de bestemmingsplanvoorschriften mogen er geen extra woningen worden toegevoegd: in het pand mocht niet eens worden gewoond, want dat maakte het pand een ‘extra woning’, wat niet was toegestaan.

Bouwbesluit

De rechtbank haalt nog een aspect naar voren. Voor de verbouwing van een bedrijfspand naar een woning kreeg de man een omgevingsvergunning, maar hij moest daarvoor wel voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Een van die eisen was: energiebesparende maatregelen nemen. De Subsidieregeling is bedoeld voor (oudere) bestaande koopwoningen, die nog niet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. De Subsidieregeling is niet bedoeld voor panden, zoals het pand van deze man, die toch al moeten voldoen aan dit Bouwbesluit. Om deze redenen wijst ook de rechtbank de subsidieaanvraag af.

ECLI:NL:RBLIM:2023:1068

Bron:Rechtbank Limburg| jurisprudentie| ECLI:NL:RBLIM:2023:1068 RROE 21/960| 09-02-2023