Eigenaar huurwoning moet boeten voor aangetroffen hennepkwekerij

30 november 2021 | Bestuursrecht

In een huurpand wordt een hennepkwekerij aangetroffen. Kan de verhuurder worden beboet voor een overtreding van de Huisvestingsverordening?

Inspecteurs van de Pandbrigade constateren dat twee kamers van een Haagse huurwoning worden gebruikt om hennep te kweken. Volgens het college van B&W van Den Haag wordt het huis hierdoor onttrokken aan de woningvoorraad, wat verboden is. De eigenaar krijgt een bestuurlijke boete van 5.000 euro.

De eigenaar vindt dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Hij heeft als verhuurder voldaan aan zijn zorgplicht door onder andere de huurder te laten screenen door een vastgoedbeheermaatschappij. Bovendien: het pand werd pas kort verhuurd. Het college mocht zelfs niet eisen dat hij de woning controleerde, want dat zou de privacy van de bewoners schenden. Hij is voldoende gestraft door de schade die de huurder in de woning heeft veroorzaakt.

Onrechtmatig gebruik

De rechtbank Den Haag moet de vraag beantwoorden of het overtreden van de Huisvestingsverordening de eigenaar is toe te rekenen. Van een verhuurder mag worden verwacht dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik van het verhuurde pand. Om niet verantwoordelijk te worden gehouden voor onrechtmatig gebruik van het pand dient de eigenaar aannemelijk te maken dat hij niet wist en redelijkerwijs niet hoefde te weten dat het pand in strijd met de regelgeving wordt gebruikt.

Volgens de rechtbank mocht het college eisen dat de verhuurder, om te voldoen aan de zorgplicht, de woning controleerde, wat ook kan zonder de privacy van de huurder te schenden. Deze verhuurder had niet aannemelijk gemaakt dat hij de woning zelf heeft gecontroleerd. Juist in het begin van de verhuurperiode moet de verhuurder zich ervan verzekeren dat het pand daadwerkelijk als woning wordt gebruikt. Dat geldt des te meer nu de verhuurder eerder problemen had met overbewoning in dat pand.

Terechte boete

De verhuurder beweert dat hij voor de controle een vastgoedbeheermaatschappij had ingeschakeld, zodat de overtreding niet aan hem kan worden toegerekend. Dit onderbouwt hij niet met documenten. Zelfs als dat waar is mocht hij er niet zomaar op vertrouwen dat die vastgoedbeheerder wel goed zou controleren, wat ook de eerdere overbewoning duidelijk maakte.

Volgens de rechtbank heeft de verhuurder niet aannemelijk gemaakt dat hij niet wist of niet kon weten dat het huis als hennepkwekerij werd gebruikt. Hij is door het Haagse college terecht als overtreder aangemerkt en dit heeft hem dan ook een bestuurlijke boete mogen opleggen. Ook de hoogte daarvan vindt de rechtbank aan de maat, zeker nu de verhuurder door de eerdere overbewoning een gewaarschuwd man was.

ECLI:NL:RBDHA:2021:12067

Bron: Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLI:NL:RBDHA:2021:12067 AWB – 20 _ 5567 | 08-11-2021