Eigen parkeerplaats niet weigeren wegens overlast vogelpoep

31 mei 2022 | Bestuursrecht

Een vrouw weigert de aan haar toegewezen gehandicaptenparkeerplaats, omdat deze zich onder een boom bevindt. Vogelpoep is niet goed voor de auto. De bestuursrechter kan weinig met haar bezwaar.

De vrouw heeft een gehandicaptenparkeerkaart en wil graag een gehandicaptenparkeerplaats bij haar woning. Pal voor haar deur kan niet, ze krijgt er een in de directe nabijheid. Dat wil zij niet: deze parkeerplaats bevindt zich onder een boom, waardoor er volgens de vrouw sprake is van overlast door vogeluitwerpselen.

Vogelpoep

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag verklaart het bezwaar van de vrouw ongegrond. Een gehandicaptenparkeerplaats is bedoeld voor iemand met een loopbeperking, wat parkeren in de nabijheid van de woning vereist. Het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats naar een plaats elders (verder weg) zou hier haaks op staan. Het is ook niet gegarandeerd dat de problematiek die de vrouw ervaart hiermee kan worden weggenomen. Vogelpoep kan zich overal voordoen, niet alleen bij voertuigen die geparkeerd onder een boom staan. De vrouw gaat in beroep bij de rechtbank Den Haag. 

Belangenafweging

Ook de rechtbank verwerpt het beroep van de vrouw. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt dat de parkeerplaats ongeschikt is voor het doel ervan. De door haar ervaren overlast door vogeluitwerpselen is daartoe onvoldoende. Dat haar gezondheidsklachten door de ervaren overlast en de als gevolg daarvan ontstane perikelen zijn toegenomen, heeft de vrouw niet aannemelijk gemaakt. Het college heeft toegelicht dat het algemeen belang is gediend met een juiste toedeling van een gehandicaptenparkeerplaats. Schuiven daarmee kan tot ongewenste situaties leiden. Het college heeft dan ook in redelijkheid tot deze belangenafweging kunnen komen.

Welzijn

In hoger beroep betoogt de vrouw dat er onvoldoende rekening is gehouden met haar belangen, zoals de problematiek rond haar geestelijk en lichamelijk welzijn. Het college had moeten voorzien dat een boom direct naast de gehandicaptenparkeerplaats tot overlast kan leiden door vogeluitwerpselen. De medische toestand van de vrouw gaat door de perikelen rond de gehandicaptenparkeerplaats achteruit.

Beroep ongegrond

Ook in hoger beroep onderbouwt de vrouw echter niet dat haar gezondheidsklachten door de ontstane situatie zijn toegenomen. De Centrale Raad van Beroep kan niet anders oordelen dan de rechtbank: het hoger beroep van de vrouw is ongegrond. Ze zal zich moeten neerleggen bij de locatie van de gehandicaptenparkeerplaats, onder de boom.

ECLI:NL:CRVB:2022:1112

Bron:Centrale Raad van Beroep| jurisprudentie| ECLI:NL:CRVB:2022:1112| 17-05-2022