Dak uitgevoerd conform bestek: (onder)aannemer niet aansprakelijk

30 september 2022 | Overeenkomstenrecht

Wanneer blijkt dat er door een derde partij ongelukkige keuzes zijn gemaakt in het bestek, kan de aannemer niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen na oplevering. Hij heeft immers conform het bestek gewerkt en opgeleverd, zo oordeelt de rechtbank Rotterdam in een geschil over een bedrijfspand met dakproblemen.

Een bedrijfspand kampt met terugkerende lekkages en een loslatende dakbedekking, ook na herstelwerkzaamheden door de onderaannemer. De eigenares van het pand stapt daarom naar de rechtbank Rotterdam. Zij vraagt de aannemer te veroordelen tot herstel van het dak naar eisen van goed en deugdelijk werk. Ook moeten de werkzaamheden binnen twee maanden na het vonnis gestart zijn. Subsidiair stelt de eigenares dezelfde vorderingen in tegen de onderaannemer.

Garantie

De aannemingsovereenkomst moet nagekomen worden, zo stelt de vrouw. Dit betekent dat het dak lek- en tochtvrij en stormvast moet zijn en geen gebreken moet hebben. De onderaannemer heeft de aannemer voor het dak een garantie van tien jaar gegeven. De aannemer is ten opzichte van de eigenares van het pand aansprakelijk voor deugdelijke nakoming. Daarom moet hij het dak herstellen, aldus de vrouw.

Er is echter ook sprake van een toerekenbare tekortkoming van de onderaannemer in diens rechtsverhouding met de aannemer. De eigenares wordt daardoor in haar belangen geschaad. Haar belangen zijn zo nauw betrokken bij de overeenkomst tussen aannemer en onderaannemer dat zij de onderaannemer erop kan aanspreken dat die tot herstel overgaat, aldus de vrouw.

Geen verborgen gebrek

Volgens de aannemer is er geen juridische grondslag voor de vordering tegen hem. Hij heeft het pand correct, compleet en zonder gebreken opgeleverd. Ook heeft hij gezorgd voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van het werk door de onderaannemer. Er is dus geen sprake van een verborgen gebrek. Hij heeft bovendien alle aanspraken op onderaannemers overgedragen aan de eigenares van het pand. Hij kan de onderaannemer dus zelf niet aanspreken. De eigenares kan dat wel.

Volgens de onderaannemer is het werk volgens het bestek en de specificatie van de aannemer uitgevoerd. Hoewel er een garantiecertificaat is verstrekt, is er geen onderhoudscontract tot stand gekomen. De lekkages zijn het gevolg van constructiefouten. Daarbij merkt hij op dat het dak na storm en schade al twee keer uit coulance is hersteld.

Onderzoeksrapport

Uit een deskundigenonderzoek dat de onderaannemer heeft laten verrichten, blijkt dat de lekkages worden veroorzaakt door een ongelukkige samenloop van omstandigheden of oorzaken. Alle door de deskundige genoemde oorzaken vinden hun oorsprong in de keuze van gebruikte materialen en constructies, zo blijkt uit het onderzoeksrapport. Die keuzes zijn niet gemaakt door de aannemer of onderaannemer, maar door de opsteller van het bestek. De onderaannemer heeft het daksysteem uitgevoerd conform dat bestek, aldus de deskundige.

Geen waarschuwingsplicht

Omdat het bestek voldeed aan alle toepasselijke beoordelingsrichtlijnen, de Vakrichtlijn en de Prestatieverklaring, bestond er geen waarschuwingsplicht aan de kant van de onderaannemer. Dat hij een andere aanpak misschien beter vond, maakt dit niet anders, zo oordeelt de rechtbank. Bovendien heeft de onderaannemer onverplicht en ongevraagd een alternatieve aanpak als optie voorgesteld. Aangezien er conform het bestek is gewerkt en opgeleverd, is de aannemer de aannemingsovereenkomst deugdelijk nagekomen. De aannemer is dan ook niet aansprakelijk voor het verrichten van het herstel en de onderaannemer evenmin, zo concludeert de rechtbank. De eigenares van het pand wordt in het ongelijk gesteld.

ECLI:NL:RBROT:2022:7731

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:7731 607992| 13-09-2022