Curator kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade

7 juli 2022 | Insolventierecht

Een faillissementscurator moet zich aan de regels houden. Anders kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die anderen lijden. Maar dat wordt niet snel aangenomen.

Een curator kan een faillissement niet zo maar naar eigen goeddunken afwikkelen. De regels daarvoor staan in de Faillissementswet. Soms komt een faillissementscurator voor situaties te staan die niet zijn geregeld. 

Bron: | 07-07-2022