Crowdfunding kan niet voorkomen dat bedrijf failliet wordt verklaard

10 januari 2024 | Insolventierecht

Een supermarkt in financiële problemen zet een crowdfunding op om extra kapitaal binnen te halen. Maar het pensioenfonds heeft nog een forse vordering en vraagt het faillissement aan. De vraag is of de crowdfunding het tijd nog kan keren.

Een online supermarkt is verplicht pensioenpremies af te dragen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf. De supermarkt heeft dit enige tijd niet gedaan en heeft zo een forse achterstand opgebouwd. Samen met de wettelijke rente, de buitengerechtelijke kosten en executiekosten heeft de supermarkt een schuld van € 90.419 aan het pensioenfonds.

Wettelijke vereisten

Bij de rechtbank Rotterdam verzoekt het pensioenfonds de supermarkt failliet te verklaren. Dat gaat gepaard met twee steunvorderingen, waarvan er minstens één opeisbaar is. In theorie is daarmee voldaan aan de wettelijke vereisten voor faillietverklaring.

Crowdfunding

De supermarkt erkent dat er een opeisbare schuldenlast is van € 1.800.000. Maar ze zijn bezig met een herfinanciering via crowdfunding, met als einddoel € 3.000.000 op te halen. Wordt dat bereikt, dan worden certificaten van aandelen uitgegeven, waarmee de vordering van het pensioenfonds volledig kan worden betaald. Het is echter onzeker of dit eindbedrag wordt gehaald, geeft de supermarkt toe. Lukt dat niet, dan zal de supermarkt aan de deelnemers toestemming vragen om het opgehaalde bedrag toe te voegen aan de liquide middelen. Verder stelt de supermarkt dat zij haar schuldeisers heeft verzocht de vorderingen om te zetten in aandelen. Alle schuldeisers, behalve het pensioenfonds, hebben daarmee ingestemd. De supermarkt wil tijd krijgen om de crowdfundingsactie af te wachten. Het pensioenfonds heeft geen vertrouwen meer in de totstandkoming van een succesvolle crowdfunding of in andere voorstellen en toezeggingen van de supermarkt.

Faillissementstoestand

Crowdfunding of niet, de supermarkt verkeert in de toestand dat zij schulden niet meer afbetaalt, de zogenoemde faillissementstoestand. Zij kan deze ook niet betalen. Het einddoel van € 3.000.000 is niet gehaald, stelt de rechtbank vast. De supermarkt heeft ook niet aannemelijk kunnen maken dat het actuele saldo na afloop van de crowdfundingsactie zal kunnen worden toegevoegd aan haar liquide middelen – dat blijkt niet meer te zijn dan een voorstel. Dat geldt ook voor het omzetten van de vorderingen van de schuldeisers in aandelenkapitaal – daarmee had nog niemand ingestemd.

Loongarantieregeling

De supermarkt gooit het over een ander boeg. Het pensioenfonds zou geen belang hebben bij de faillissementsaanvraag. Als de supermarkt failliet gaat, zullen de schuldeisers, en ook het pensioenfonds, niets krijgen. Maar daar is de rechtbank het niet mee eens. De supermarkt heeft niet aannemelijk gemaakt dat van het faillissement geen enkel positief gevolg is te verwachten. En na een faillissement kan het pensioenfonds naar verwachting aanspraak maken op betaling onder de ‘loongarantieregeling’ uit de Werkloosheidswet. Volgens de rechtbank is voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring. De rechtbank spreekt het faillissement van de online supermarkt uit.

ECLI:NL:RBROT:2023:11771

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2023:11771| 13-12-2023