Concurrentiebeding wordt ingeperkt

25 maart 2024 | Arbeidsrecht en sociale zekerheid

Een concurrentiebeding staat vaak standaard in arbeidsovereenkomsten – zelfs als van bescherming van de concurrentiepositie van het bedrijf geen sprake is. Dat belemmert werknemers om makkelijk over te stappen. Daarom wil de regering de mogelijkheden van het concurrentiebeding beperken.

Het doel van het concurrentiebeding is om de concurrentiepositie van de werkgever veilig te stellen. Werknemers kunnen beschikken over bedrijfsgeheimen, klantcontacten, unieke werkprocessen en commerciële en technische kennis, en kunnen die meenemen naar een nieuwe werkgever. Die zou daarvan kunnen profiteren. Met een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst wil de werkgever zijn ‘bedrijfsdebiet’ – de opgebouwde knowhow en goodwill – beschermen.

Grondrecht op vrije arbeidskeuze

In de praktijk worden ook concurrentiebedingen opgenomen in arbeidsovereenkomsten als van bescherming van de concurrentiepositie eigenlijk geen sprake is. Het staat vaak standaard in het arbeidscontract, ook bij werknemers die niet over vertrouwelijke bedrijfsinformatie of klantgegevens beschikken. Omdat het concurrentiebeding hun overstap belemmert, kunnen werknemers worden aangetast in hun grondrecht op vrije arbeidskeuze en wordt arbeidsmobiliteit moeilijker gemaakt. Om die reden is de regering op 4 maart 2024 gekomen met een wetsvoorstel tot inperking van de mogelijkheden een concurrentiebeding.

Vergoeding van half maandsalaris

De regering stelt voor het concurrentiebeding qua duur te beperken tot maximaal 12 maanden. Verder moet ook het geografisch bereik daarbij expliciet worden vermeld. In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet schriftelijk worden uitgelegd waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is. Die verplichting geldt nu alleen bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Tot slot moet de werkgever, als hij zich beroept op het concurrentiebeding, aan de ex-werknemer een vergoeding van een half maandsalaris betalen voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is.

Overgangsrecht

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels in werking treden. Er komt eerst ‘overgangsrecht’, dat bepaalt dat eerdere rechtsgeldig overeengekomen concurrentiebedingen blijven gelden. Deze bestaande concurrentiebedingen hoeven dus niet te voldoen aan deze nieuwe regels. Wat wel direct in werking treedt: de maximumduur van 12 maanden en de verplichting tot het betalen van een vergoeding als het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Tot 15 april 2024 kan iedereen op het wetsvoorstel reageren via de internetconsultatie.

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| wetsvoorstel| 19-03-2024