Compensatie toeslagenaffaire moet bij ontbinding geregistreerd partnerschap verdeeld worden

28 december 2021 | Personen- en familierecht

Een stel met twee kinderen heeft in de afwikkeling van de toeslagenaffaire compensatie van de Belastingdienst gekregen. In zijn verzoek tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap vraagt de man een deel van die compensatie. Heeft hij recht op de helft van het bedrag?

De vrouw heeft in april 2021 van de Belastingdienst 30.000 euro aan compensatie gekregen, omdat het gezin slachtoffer was geworden in de toeslagenaffaire. Volgens de vrouw valt deze vergoeding buiten de partnerschapsgemeenschap, omdat het bedrag na ontbinding van die gemeenschap is ontvangen. Daarnaast was zij degene die de kinderopvangtoeslag had aangevraagd, en de schulden bij de Belastingdienst stonden op haar naam. Ook stelt de vrouw dat haar ex-partner waarschijnlijk ook zelfstandig een verzoek om compensatie kan indienen. De man is het daar niet mee eens. Aangezien de compensatie verkregen wordt voor de kindertoeslag over de periode waarin zij geregistreerd partners waren, zou hij recht moeten hebben op de helft van de vergoeding.

Compensatie niet persoonsgebonden

De rechtbank Den Haag stelt de man in het gelijk. Uit correspondentie van de Belastingdienst en informatie op de website van de Belastingdienst over de zogenoemde ‘Catshuisregeling’ blijkt dat de compensatie niet persoonsgebonden is, maar wordt uitgekeerd per gezin. Daarnaast geldt de vergoeding voor het onterecht stopzetten en onterecht moeten terugbetalen van kinderopvangtoeslagen over de periode tussen 2005 en 2019. Het aan de vrouw uitgekeerde bedrag valt dus in de partnerschapsgemeenschap, aldus de rechtbank. Zij zal daarom de helft van het compensatiebedrag aan de man moeten betalen.

Afwikkeling toeslagenaffaire

De rechtbank ziet echter vooralsnog geen reden om de vrouw te veroordelen tot het betalen van een bedrag aan de man, aangezien nog onduidelijk is welke schulden van het stel door de Belastingdienst worden kwijtgescholden. Als er na afwikkeling van de toeslagenaffaire echter nog een schuld resteert, zullen zowel de man als de vrouw aansprakelijk zijn voor de partnerschapsschulden. De vrouw zal voor de helft moeten meebetalen aan wat er al door de man is afgelost.

ECLI:NL:RBDHA:2021:13732

Bron: Rechtbank Den Haag | jurisprudentie | ECLI:NL:RBDHA:2021:13732, C/09/591204 / FA RK 20-2174 | 27-12-2021