Colporteur moet klant goed inlichten over zijn rechten als consument

23 februari 2023 | Overeenkomstenrecht

Wordt een overeenkomst bij iemand thuis gesloten, dan is sprake van colportage. De verkoper moet de klant goed informeren, bijvoorbeeld hoe en wanneer de overeenkomst kan worden ontbonden. Dat deed deze verkoper van online advertenties niet.

Een man sluit in mei 2016 een overeenkomst met een bedrijf, waardoor hij gedurende één jaar een advertentie kan plaatsen op een website. Plaatsing geschiedt tussen december 2016 en december 2017. Begin december 2016 sluit de man nog een overeenkomst met deze onderneming, met dezelfde inhoud als de eerste overeenkomst. De advertentie kost eenmalig € 550 en verder € 50 per maand. Nadat de man is overleden, moeten de erfgenamen de factuur betalen, wat zij weigeren. Zij stellen dat de man de overeenkomst heeft ontbonden. De tweede overeenkomst werd bij hem thuis ondertekend, enkele dagen erna ontbond de man de overeenkomst. Het bedrijf reageerde daar niet op, maar stuurde wel een factuur.

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod. De man wilde grond verkopen – en daarmee online adverteren –, maar in mei 2016 was het nog niet duidelijk wanneer precies hij wilde verkopen. Dat lag aan het bestemmingsplan. Dit moment was voor het sluiten van de overeenkomst wel van belang, zegt de kantonrechter (rechtbank Noord-Holland). Zolang die datum niet bekend was, had de advertentie geen zin. Ook het bedrijf dat de advertentie verkocht was er niet zeker van dat de man de grond in december 2016 definitief te koop wilde zetten, vandaar dat bezoek aan huis. Toen pas werd de overeenkomst écht gesloten, oordeelt de kantonrechter.

Duidelijk informeren

Omdat de man consument was, moest het bedrijf voldoen aan een aantal informatieverplichtingen. De overeenkomst is gesloten bij de man thuis (dat is colportage) en er is een dienst geleverd. Dan heeft een consument het wettelijke recht om de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden. Het bedrijf moest de consument daarover duidelijk informeren. In de overeenkomst stond dat áls er sprake is van colportage de consument de overeenkomst kan ontbinden. Het bedrijf liet zo aan de consument over om te beoordelen of hier sprake was van colportage en dus van een ontbindingsrecht. Er mag echter bij de consument geen twijfel bestaan of hij dat recht op ontbinding heeft. Door de consument zo te informeren, bestaat het risico dat hij geen gebruikmaakt van zijn ontbindingsrecht, bijvoorbeeld omdat hij ten onrechte denkt dat er geen sprake is van colportage. Het bedrijf heeft niet aan zijn informatieverplichtingen voldaan. In dat geval wordt de ontbindingstermijn verlengd, tot maximaal 12 maanden. De man heeft de overeenkomst dus tijdig ontbonden.

Factuur

Toch stond de advertentie een tijdje online, omdat het bedrijf uitging van de gesloten overeenkomst. Hiervoor hoeven de erfgenamen niet te betalen. De man was alleen kosten verschuldigd als hij het bedrijf uitdrukkelijk had gevraagd de advertentie te plaatsen, voordat de termijn van ontbinding was afgelopen. Dat heeft hij niet gedaan. De factuur hoeft niet te worden betaald.

ECLI:NL:RBNHO:2022:12161

Bron:Rechtbank Noord-Holland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBNHO:2022:12161 9609973 CV EXPL 21-6418| 20-12-2022