Burger mag weten welke persoonsgegevens Belastingdienst over hem heeft

10 oktober 2023 | Bestuursrecht

Het is een hele zoektocht om te achterhalen of persoonsgegevens zijn opgenomen in de verschillende systemen van de Belastingdienst. Het AVG-verzoek van deze ondernemer verliep ook niet bepaald soepel.

Deze ondernemer wilde weten welke persoonsgegevens van hem in de systemen van de Belastingdienst staan. Zijn vennootschappen zijn meerdere keren gecontroleerd en hij krijgt geen subsidies meer. Hij vermoedt dat zijn gegevens zijn verwerkt in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en andere fiscale systemen. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de ondernemer het recht om van de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ (hier: de minister van Financiën) te horen of zijn persoonsgegevens zijn verwerkt, dat hij daar inzage in krijgt, wat de verwerkingsdoeleinden zijn en of sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Volgens de minister staan de gegevens inderdaad in de FSV, maar ze worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming of profilering. De ondernemer wil dat ook in systemen die vergelijkbaar zijn met de FSV wordt nagegaan of zijn gegevens daarin voorkomen. Omdat de minister dit weigert, legt de ondernemer de kwestie voor aan de rechtbank Gelderland.

Niet volledig beslist

Hoewel het verzoek van de ondernemer algemeen is geformuleerd, mag van de minister worden verwacht dat hij probeert te achterhalen of gegevens van de ondernemer in andere systemen zijn verwerkt. Toch is alleen gezocht in de FSV. Daarom heeft de minister niet volledig beslist op het AVG-verzoek van de man. Dat kon ook niet, zegt de minister: omdat de FSV niet voldeed aan de AVG, is deze uitgezet. Een externe partij onderzoekt nu hoe het zit met andere systemen.

Onbekend

Het is bovendien een omvangrijke klus om in kaart te brengen of er dergelijke systemen zijn: het gaat om 600 primaire processen en 800 applicaties, een onderzoek dat drie jaar duurt. Zolang het onderzoek loopt, is onbekend of de Belastingdienst systemen gebruikt die vergelijkbaar zijn met de FSV. Het zou dan onzorgvuldig zijn als de minister antwoord geeft op de vraag of de ondernemer voorkomt in die systemen: de minister wéét dat simpelweg niet. Dat laatste onderschrijft de rechtbank: toen de minister zijn besluit nam, kon hij geen uitsluitsel geven over de vraag of de ondernemer voorkomt in die systemen omdat het onderzoek daarnaar nog liep.

Zoekslag

De ondernemer wil ook weten of hij in enkele specifieke systemen voorkomt, zoals Risicokwalificaties toeslagen, Verwerken van fraudesignalen toeslagen, Aanpak team veelplegers en Omzetbelasting carrouselfraude. Dat er een onderzoek gaande is naar met de FSV vergelijkbare systemen, is onvoldoende om deze specifieke systemen uit te sluiten van een zoekslag. De minister heeft niet goed gemotiveerd waarom het inzageverzoek in de door de ondernemer genoemde systemen is geweigerd.

Profilering

Omdat er wel persoonsgegevens van de ondernemer in de FSV zijn aangetroffen, heeft hij recht op inzage in het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. De minister kan wel stellen, aldus de rechtbank, dat FSV een registratiesysteem is maar daarmee is het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering niet uitgesloten, en ook niet of de aangetroffen persoonsgegevens van de man voor die doelen zijn verwerkt. De minister moet een nieuw besluit nemen op het AVG-verzoek.

Verwijderd

Tot slot wil de ondernemer dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd. Maar dat valt niet onder de reikwijdte van het AVG-verzoek. Hij kan hiervoor een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst.

ECLI:NL:RBGEL:2023:4646

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2023:4646 AWB_22_4722| 14-08-2023