Betalingen voor einde betaaltermijn kunnen worden teruggedraaid

9 augustus 2022 | Insolventierecht

Wie facturen te laat betaalt, kan in de problemen komen. Maar worden facturen te snel voldaan, dan kan dat ook verkeerd uitpakken. Dit merkte een ondernemer die failliet ging.

Een vennootschap schakelt een accountant in om de jaarrekeningen samen te stellen. Deze accountant adviseert ook over twee zakelijke transacties, waarvoor hij 22.029 euro en 19.366 euro factureert. De vennootschap betaalt die facturen dezelfde dag, hoewel de uiterste betaaldag twee weken na de factuurdatum ligt. Een week na betaling van de tweede factuur vraagt de bestuurder van de vennootschap het faillissement aan.

Paulianeuze betaling

De curator stelt vraagtekens bij de twee facturen van de accountant. Hij vindt dat de vennootschap een deel van de facturen onverschuldigd heeft betaald, en anders wel ‘paulianeus’ heeft gehandeld. Volgens de curator zijn de betalingen vernietigbaar en hij vordert 7.203 euro van de eerste factuur en 11.717 euro van de tweede factuur terug. De betaling van beide facturen zou andere crediteuren hebben benadeeld, stelt de curator, en dat is ‘paulianeus’. De advieswerkzaamheden vielen niet onder de opdracht om de jaarrekeningen samen te stellen. En er was geen duidelijke mondelinge opdracht voor de adviezen, dus had er ook niet voor hoeven te worden betaald. Volgens de accountant was ten tijde van de betalingen het faillissement nog niet te verwachten, dus kúnnen ze niet eens paulianeus zijn. De rechtbank Gelderland moet beslissen of de accountant moet terugbetalen.

Onverplicht betaald

Een rechtshandeling, zoals de betaling van facturen, is paulianeus indien deze onverplicht was, zo staat in de Faillissementswet. Ook moeten deze betalingen andere crediteuren hebben benadeeld en daarvan moet degene die heeft betaald (de vennootschap) zich ook bewust zijn geweest. Toen de twee facturen werden betaald, waren ze nog niet opeisbaar. Dat geldt pas als de uiterlijke betaaltermijn is verstreken. Omdat ze zo snel werden voldaan, zijn ze onverplicht betaald. Daarmee is de accountant bevoordeeld ten opzichte van andere schuldeisers. De wetenschap van benadeling wordt vermoed aanwezig te zijn geweest, nu de betalingen van niet-opeisbare schulden hebben plaatsgevonden binnen een jaar voor faillietverklaring. De vennootschap heeft geen bewijs geleverd tegen dit wettelijk vermoeden.

Terugbetalen

Opgeteld is voldaan aan de vereisten van de faillissementspauliana. De betaling van de facturen is dan ook paulianeus verricht. De curator heeft de vernietiging hiervan terecht ingeroepen. De accountant moet de ontvangen betalingen (gedeeltelijk) terugbetalen.

ECLI:NL:RBGEL:2022:2989

 

Bron:Rechtbank Gelderland| jurisprudentie| ECLI:NL:RBGEL:2022:2989| 08-08-2022